Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 (PDF, 58.41Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 projekt uchwały
2 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2023 r. (PDF, 40.03Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 projekt uchwały
3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania. (PDF, 36.85Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 projekt uchwały
4 Projekt uchwały sprawie zmiany Uchwały nr I/6/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i określenia jej składu (PDF, 27.54Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 projekt uchwały
5 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/4/24 z dnia 7.05.2024 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, określenia jej składu oraz przedmiotu działania. (PDF, 31.47Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 projekt uchwały
6 Projekt uchwały w sprawie mpzp w rejonie ulic Zwycięstwa, Ignacego Krasickiego, Światowida, Gryfa Pomorskiego i Placu Neptuna. (PDF, 2.49Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 projekt uchwały
7 mapka do projektu uchwały w sprawie mpzp w rejonie ulic Zwycięstwa, Ignacego Krasickiego, Światowida, Gryfa Pomorskiego i Placu Neptuna. (PDF, 439.96Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 projekt uchwały
8 uchwala_rady_miejskiej_nr_li_505_2014 (PDF, 1.37Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 uchwała
9 uchwala nr IV.41.19 (PDF, 183.86Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 uchwała
10 uchwala nr IV.42.19 (PDF, 191.79Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 uchwała
11 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. (PDF, 225.68Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 projekt uchwały
12 raport o stanie gminy za 2023 rok (PDF, 5.13Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 informacja
13 Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Gmin Wyspy Wolin. (PDF, 33.97Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 projekt uchwały
14 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela G. M-je w Związku Gmin R-XXI (PDF, 34.87Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 projekt uchwały
15 Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania G.M-je w Związku Gmin R-XXI (PDF, 31.82Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-14 projekt uchwały
16 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej (PDF, 27.27Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-06-10 projekt uchwały
17 1. prot. (22.05.2024) (PDF, 143.39Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-05 protokół
18 1. I Sesja (7.05.2024) (PDF, 263.97Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-24 protokół
19 Uchwała nr I.8.24 (PDF, 250.33Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-14 uchwała
20 Uchwała nr I.7.24 (PDF, 182.87Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-14 uchwała
21 Uchwała nr I.6.24 (PDF, 180.05Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-14 uchwała
22 Uchwała nr I.5.24 (PDF, 188.55Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-14 uchwała
23 Uchwała nr I.4.24 (PDF, 191.21Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-14 uchwała
24 Uchwała nr I.3.24 (PDF, 181.52Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-14 uchwała
25 Uchwała nr I.2.24 (PDF, 181.47Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-14 uchwała
26 Uchwała nr I.1.24 (PDF, 183.34Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-14 uchwała
27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzyzdrojów (PDF, 70.42Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-07 projekt uchwały
28 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i określenia jej składu (PDF, 127.07Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-07 projekt uchwały
29 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i określenia jej składu (PDF, 128.34Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-07 projekt uchwały
30 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Spaw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz przedmiotu działania (PDF, 45.12Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-07 projekt uchwały
31 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, określenie jej składu oraz przedmiotu działania (PDF, 64.21Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-07 projekt uchwały
32 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wieprzewodniących Rady Miejskiej (PDF, 126.49Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-07 projekt uchwały
33 Projekt uchwały w sprawie określenia liczby Wieprzewodniących Rady Miejskiej (PDF, 127.88Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-07 projekt uchwały
34 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej (PDF, 128.48Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2024-05-06 projekt uchwały