Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
05-06-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, sala 101-102

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  • 2. Wnioski Radnych do porządku posiedzenia.
  • 3. Uwagi i poprawki do protokołu z dnia 22.05.2024 r.
  • 4. Sporządzenie i przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2023 rok.
  • 5. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
  • 6. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
  • 7. Zakończenie posiedzenia.