Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-20 III/39/18
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu stała 2018-11-20 I/4/18
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2018-12-20 III/40/18
Komisja Spraw Komunalnych i Społecznych stała 2018-11-20 I/5/18