Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr I/4/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Iwona Czyż członek
Grażyna Iwaszczyszyn członek
Dorota Klucha członek
Jarosław Mazur członek
Krystian Mazur członek
Józef Bogusław Sutyła 0przewodniczący
Jędrzej Szerszeń członek
Jan Węglorz członek