Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Międzyzdroje

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jarosław Mazur

Jarosław Mazur

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 67, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu stała I/4/18 członek
Komisja Rewizyjna stała III/39/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-29 16:21:12 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:27:30 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:31:04 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:38:12 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:40:44 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:44:56 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:07:29 wprowadzenie dwóch projektów uchwał II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:51:11 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:56:33 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (cz. dz. nr 255/3 o pow. 2,75 m²). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:04:57 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (cz. dz. nr 331 o pow. 120 m²). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:08:08 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 59 o pow. 50 m²). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:10:46 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 35,5 m² - cz. dz. nr 478). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:13:55 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:16:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/2/18 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-12-20 15:36:25 Zmiana w porządku obrad punktu 9 - Sprawozdanie Burmistrz z prac między sesjami przenosi się w miejsce punktu 5. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:17:26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:18:33 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:19:40 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:20:31 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/1 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:21:11 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/2 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:21:55 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 210/2 o pow. 7m2 i dz. Nr 210/4 o pow. 30 m2).. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2018-12-20 15:23:11 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 326/7 o pow. 226 m2, nr 326/30 o pow. 11m2 i nr 326/31o pow. 125 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:26:07 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/6 o pow. 947 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:26:41 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/8 o pow. 215 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:27:16 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:28:04 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymywania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:28:32 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/538/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11.10.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:29:12 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Międzyzdroje w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo w Rozwoju” z siedzibą w Wolinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:29:42 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania delegata do Związku Miast i Gmin Morskich. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:30:12 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ,,Pomerania” III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:32:54 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje ze Związku Miast Polskich. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:33:29 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje z organizacji międzynarodowej pod nazwą ,,Związek Miast Bałtyckich”. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:34:03 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:34:31 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:37:06 Przyjęcie zmienionego porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:39:51 1) W 750 75075 2057 zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "VI Piknik rodzinny "Śledź po Międzyzdrojsku") o kwotę 6 382,65 zł i wynosić ona będzie 36 168,35. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:41:10 2) W 750 75075 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "VI Piknik rodzinny "Śledź po Międzyzdrojsku") zwiększa się o kwotę 6382,65 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:42:05 3) W 700 70095 4300 w zakupie usług pozostałych – wydatki związane z umową dzierżawy plaży- zwiększa się wydatek o kwotę 15 tys. zł i ogółem w par. 4300 wynosić będzie 1 065 460,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:42:50 4) W 750 75023 4300 w zakupie usług pozostałych – wydatek na audyt zewnętrzny na kwotę 10 tys. zł. i ogółem w par. 4300 wydatek wynosić będzie 556 106,00 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:43:37 5) W 750 75075 4300 zakup usług pozostałych – promocja Gminy Międzyzdroje poprzez sport podczas rozgrywek Ligii w tenisie stołowym – sezon 2019/2020 – zwiększa się wydatek na 32 tys. zł. i w par. 4300 ogółem wydatki wynosić będą 387 500,00 . III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:45:05 6) W 750 75075 4307 zakup usług pozostałych – realizacja projektu VI Piknik rodzinny, Śledź po Międzyzdrojsku zmniejsza się kwotę o 6 382,65 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:45:58 7) W 750 75075 4309 zakup usług pozostałych – realizacja projektu VI Piknik rodzinny, Śledź po Międzyzdrojsku – środki krajowe zwiększa się o kwotę 6 382,65 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:47:11 8) W 750 75095 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo- turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia zwiększa się kwotę o 6 tys. zł. i wydatek ogółem w par. 2360 wynosić będzie 116 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:48:21 9) W 750 75095 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących zmniejsza się wydatek kwotę o 2 700,00 zł na składki do Związku Miast Bałtyckich oraz w Związku Miast Polskich zmniejsza się wydatek o kwotę 1 800,00 zł i ogółem w par. 2900 wydatki wynosić będą 139 300,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:50:00 10) W 801 80101 4010 zostały wydzielone odprawy emerytalne w SP 1 w kwocie 146 346,25, w SP2 w kwocie 20 790,00 co daje łącznie 167 136,25 zł. W SP2 zwiększono wynagrodzenie o kwotę 38 762,00. W związku z tymi zmianami wydatek ogółem w par 4010 zwiększa się o 38 762,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:50:50 11) W 801 80101 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w tym szkoła nr 2 zwiększa się kwotę o 6 630,00 zł. i wydatek ogółem w par. 4110 wynosić będzie 746 008,00. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:51:39 12) W 801 80101 4120 składki na fundusz pracy szkoła nr 2 zwiększa się kwotę o 950 zł i wydatek w par. 4120 wynosić będzie 106 501,00. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:52:25 13) W 801 80101 4211 Wprowadza się wydatek w postaci: zakup materiałów i wyposażenia w tym: Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji-szkoła nr 1 w kwocie 19 799,27 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:53:32 14) W 801 80101 4421 zwiększa się wydatki na kwotę 67 049,94 na podróże służbowe zagraniczne w tym: Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219 - Ciało i dusza-szkoła nr 1 na kwotę 41 576,43, Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji-szkoła nr 1, na kwotę 9 764,55 Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- Cześć europejskie wyspy-szkoła nr 1 na kwotę 15 708,96 III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:54:03 15) W 801 80104 4010 wydzielono odprawy emerytalne na kwotę 35 618,40 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:54:54 16) W 852 85203 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych) zwiększa się kwotę o 6 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:55:38 17) W 852 85219 4010 wydzielono odprawy emerytalne na kwotę 29 040,00. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:56:15 18) W 855 85505 4010 wydzielono odprawy emerytalne na kwotę 37 087,20. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:57:02 19) W 900 90001 4430 różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód-wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych zwiększa się kwotę o 30 tys. zł. i wynosić będą 100 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:57:46 20) W 900 90095 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina Golczewo zwiększa się kwotę o 5 tys. zł i wynosić będą 52 936,00 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:58:28 21) W 921 92116 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się kwotę o 34 440,00 zł i wynosić będzie 594 440,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:59:34 22) W 926 92605 2360 wykreśla się dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn. Mini Mundial "Podejmij wyzwanie zmniejsza się wydatek o 25 tys. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:02:52 23) W 926 92605 2820 zwiększa się kwotę o 7,5 tys. na wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego, wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej zwiększa się o kwotę 25 tys., wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów zmniejszają się o kwotę 5 tys. Zmniejsza się wydatek na wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkoatletyki – szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie sportu wysokokwalifikowanego sekcji tenisa stołowego o kwotę 230 tys. i zwiększa się o 110 tys. i o 78 tys. zwiększa się kwotę na wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki i tenisa stołowego sezon 2019/2020. W związku z tym ogółem wydatki wynosić będą 618 000,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:07:15 24) W 700 70005 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie 10 lokali mieszkalnych) zmniejsza się kwotę o 116 690,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:09:07 25) W 801 80195 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy zwiększa się wydatki na kwotę 44 999,55 zł i ogółem wydatki będą wynosić w par. 6050 2 844 999,55 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:09:45 26) W 900 90015 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa oświetlenia w ul. Żwirowej zwiększa się o kwotę 10 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:10:21 27) W 900 90095 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście zwiększa się kwotę 51 250,00 zł i wynosić będzie 201 250,00 III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:04:35 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:07:10 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:12:04 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:13:45 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/1 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:15:09 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/2 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:20:26 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 210/2 o pow. 7m2 i dz. Nr 210/4 o pow. 30 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2018-12-20 18:22:26 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 326/7 o pow. 226 m2, nr 326/30 o pow. 11m2 i nr 326/31o pow. 125 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:23:37 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/6 o pow. 947 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:25:09 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/8 o pow. 215 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:28:07 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:29:52 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymywania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:30:45 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/538/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11.10.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:12:03 Wprowadzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:32:07 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin Wyspy Wolin III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:13:01 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:02:39 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:01:24 Autopoprawki w załącznikach nr 1,2,3 w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione przez Panią Skarbnik. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:33:49 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Międzyzdroje w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo w Rozwoju” z siedzibą w Wolinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:35:52 Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Związku Miast i Gmin Morskich. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:37:39 Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ,,Pomerania” III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:56:56 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje z organizacji międzynarodowej pod nazwą ,,Związek Miast Bałtyckich”. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:59:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:00:11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:26:05 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:28:19 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:10:36 W WPF w zał. nr 2 pkt d wprowadza się autopoprawkę w brzmieniu: płatność za w.w lokale będzie następować w 7 ratach. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:53:19 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Gmin Wyspy Wolin. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:55:30 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje ze Związku Miast Polskich III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:04:36 Proponuje się radną Iwonę Czyż, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:05:53 Proponuje się radną Grażynę Iwaszczyszyn, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:06:50 Proponuje się radną Dorotę Kluchę, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:07:34 Proponuje się radnego Jarosława Mazura, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:08:42 Proponuje się radnego Jędrzeja Szerszenia, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:12:38 Proponuje się radną Ewę Aksman, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:13:26 Proponuje się radną Ewelinę Jakubowską, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:14:23 Proponuje się radnego Krystiana Mazura, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:15:10 Proponuje się radną Katarzynę Natkańską, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:16:16 Proponuje się radną Alinę Poskart, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:25:05 Proponuje się na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panią Grażynę Iwaszczyszyn, a na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panią Iwonę Czyż. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:27:41 Proponuje się na Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Pana Krystiana Mazura, a na Wiceprzewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Panią Alinę Poskart. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 20:00:47 Rada Miejska wnosi o przygotowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości działki nr 113/6. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-01-07 15:40:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Gmin Wyspy Wolin. IV Sesja ,,na wniosek" za
2019-01-07 15:44:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Międzyzdroje w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI. IV Sesja ,,na wniosek" za
2019-01-07 15:38:21 Powołuje się do Związku Gmin Wyspy Wolin następujących delegatów: Aleksandra Czyżak-Czmoch, Józef Bogusław Sutyła, Tomasz Jaworski. IV Sesja ,,na wniosek" za
2019-01-07 15:43:15 Powołuje się do Związku Gmin R-XXI każdoczesnego Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska. IV Sesja ,,na wniosek" za
2019-02-12 16:31:25 Przyjęcie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:33:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 230/32 o pow. 12 m2 przy ul. Plac Neptuna) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:43:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 591/4 o pow. 15 m2 przy ul. Kolejowej) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:45:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 395/9 o pow. 138 m2 przy ul. Myśliwskiej) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:48:39 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 74/3 o pow. 1 530,30 m2, 72/1 o pow. 22 m2, 255/1 o pow. 74 m2 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:49:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 60/3 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:51:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 35,67 m2) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:52:51 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 50,55 m2) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:57:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 113/2 o pow. 12 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:07:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 256 o pow. 12 m2 i 8 m2 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:13:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 248 o pow. 46,5 m2 i dz. Nr 250 o pow. 1 m2 w Wapnicy). V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:14:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 255/1 o pow. 29 m2 i dz. Nr 74/3 o pow. 75 m2 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:22:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża). V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:23:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz. Nr 344 o pow. 871 m2 przy ul. Zwycięstwa) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:38:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:40:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:41:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lat 2019-2023 r. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:50:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:53:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:56:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:26:32 Przyjęcie oświadczenia w sprawie zgody Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na ustanowienie zastawu rejestrowego wyrażonej w uchwale nr XLIII/460/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:27:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:28:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:32:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:33:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:09:42 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie na rok 2019 jako punkt 7. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:10:50 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok jako punkt 8. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:11:27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 jako punkt 9. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:06:45 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:07:48 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:12:23 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:24:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie na rok 2019 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:26:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:28:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:30:09 Autopoprawka: 1. W projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w par. 4.1. pkt 1 zmienia się stawkę z 4 zł na 7 zł, która będzie obowiązywała w sezonie letnim, a w par. 4.6 obniża się stawkę opłaty o 85% w miesiącach od października do kwietnia. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:00:53 Autopoprawka: 3. W projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 256 o pow. 12 m2 i 8 m2 przy ul. Boh. Warszawy) par. 1 otrzymuje brzmienie: Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 30 kwietnia 2030 r. trzech części nieruchomości stanowiącej działkę nr 256, obręb 20, miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SZ1W/00017636/4, które obejmują trzy tereny o powierzchniach: 20 m2 (10m x 2m), 12 m² (6 m x 2 m) i 8 m² (4 m x 2 m), wskazane na załączniku mapowym. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:16:06 Autopoprawka: 4. W projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża) wykreśla się punkt 19 i 20 – dwa tereny o pow. 950 m2 i 500 m2 dz. Nr 431/3 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:42:59 Autopoprawka: 5. W projekcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy zmienia się w par. 2 wartość punktowa dla kryterium : 1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola lub punktu przedszkolnego- 1 punkt, 2) Kandydat, które dwoje rodziców pracują lub uczą się w trybie dziennym – 4 punkty. Wykreśla się również w par. 3 pkt. 5 zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ZUS i US oraz zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:55:46 Autopoprawka: 6. W projekcie uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo w par. 3 dodaje się treść: Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Międzyzdroje, przyjętego uchwałą NR IX/88/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje - na cele leśne. Pozostałe paragrafy przesuwają się o jeden punkt. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:31:44 Autopoprawka: 7. W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok dodaje się do planu kontroli w miesiącu kwiecień kontrolę działalności spółek komunalnych w zakresie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu mieniem komunalnym. Dodaje się również do kontroli dotacji celowej udzielonej przez gminę w zakresie kultury fizycznej i sportu: klub FALA, sekcja karate Bushido rok 2018. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:58:33 W par. 3.1 pkt. 1 zmienia się wysokość ryczałtu dla Przewodniczącego Rady z 1340 na 1100. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-02-12 18:59:42 W par. 3.1 pkt 2 zmienia się wysokość ryczałtu dla Wiceprzewodniczącego Rady z 1100 na 900 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-02-12 19:01:09 W par. 3.1 pkt 4 zmienia się wysokość ryczałtu dla radnych będących członkiem więcej niż 1 komisji na dotychczasowych zasadach V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-02-12 19:00:35 W par. 3.1 pkt 3 zmienia się wysokość ryczałtu dla Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji z 1000 na 900 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-02-12 19:03:42 W par. 8 pkt. 4 wykreśla się zdanie ,,choćby w części” V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 19:04:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Gmin Międzyzdroje oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnemu Gminy. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-03-21 13:17:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie na rok 2019. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:19:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:29:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 . VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:57:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:59:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (cz. dz. przy ul. Geodezyjnej) VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:01:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 35,80 m2 przed zachodnią wieżyczką przed Molo). VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:02:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 29,55 m2 przed wschodnią wieżyczką przed Molo) VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:04:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 321 przy ul. 1000-lecia PP). VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:05:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:07:34 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/18 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz podmiotu działania. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:15:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/39/18 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:37:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:40:57 Przyjęcie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:14:39 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 19.02.2019 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie braku odpowiedzi na pismo VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:12:39 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:15:24 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:28:22 Autopoprawka: W Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Nr 3 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich zmienia się kwota w poz. 1.3.2.15 łączne nakłady finansowe na kwotę 4 472 999,55 w rozbiciu na lata 2020- 2 000 000,00, a w roku 2021 - 2 428 000,00 zł. Zmienia się limit zobowiązań na kwotę 4 428 000,00 zł. W załączniku nr 1 do WPF zmienia się kwota w poz. 1 - dochody ogółem w roku 2020 - 54 367 074,27 zł, w roku 2021 - 51 739 845,84. W dochodach majątkowych zmienia się kwota w roku 2020 - 10 967 074,27 a w roku 2021 - 8 139 845,84, w tym z tytułu dotacji na inwestycje w roku 2020 - 5 847 510 67, a w roku 2021 - 1 000 000,00 zł. Wydatki ogółem w roku 2020 - 52 309 300,67, w roku 2021- 49 216 690,00 zł. Wydatki majątkowe w roku 2020 - 14 069 300,67 a w roku 2021 - 7 216 690,00 zł. Wydatki objęte limitem w roku 2020 wyniosą 14 782 973,68 zł a w roku 2021 - 6 476 397,97 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem w roku 2020 wyniosą - 11 610 988,54 a w roku 2021 - 5 428 000,00 zł. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:35:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 19.02.2019 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie braku odpowiedzi na pismo. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:40:12 Autopoprawka: Zmienia się treść par. 40.1, który otrzymuje brzmienie: Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:13:33 Przyjęcie kandydatury Filipa Szyszowskiego jako członka do Komisji Rewizyjnej VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:14:31 Przyjęcie kandydatury Eweilny Jakubowskiej jako członka do Komisji Rewizyjnej VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:31:46 Autopoprawka: Zmienia się treść uzasadnienia w ostatnim akapicie, po zdaniu pierwszym dodaje sie: Analiza wyżej wymienionych dokumentów wskazuje, że pismo skarżącego z dnia 10.01.2017 . stanowiło jego oświadczenie woli w przedmiocie braku zapłaty opłaty dodatkowej. W piśmie tym skarżący nie żądał żadnego działania ze strony Burmistrza a jedynie wyraził swoje stanowisko w sprawie. Wobec powyższego nie zaistniała przesłanka do udzielenia odpowiedzi przez organ. Pismo Burmistrza z dnia 8.06.2017 r. miało na celu przypomnienie o obowiązku zapłaty należności zgodnej z obowiazującymi przepisami. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 15:13:57 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 15:14:51 Wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości tych gruntów VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-03-21 15:36:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości tych gruntów VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-04-12 12:54:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019 VIII sesja Rady Miejskiej "na wniosek" za
2019-04-12 12:56:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. VIII sesja Rady Miejskiej "na wniosek" za
2019-04-12 12:58:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. VIII sesja Rady Miejskiej "na wniosek" za
2019-04-25 13:08:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:12:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - przy ulicy Głównej w Lubinie IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:18:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 248/5, o powierzchni 330m2) –przy ulicy Nowomyśliwskiej. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:20:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 326/26, o powierzchni 654m2) - przy ulicy Komunalnej IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:32:58 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości - przy ulicy Bohaterów Warszawy IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:44:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienia nieruchomości - przy ulicy Myśliwskiej 21b IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:49:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:14:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:24:18 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wydanych decyzji warunków zabudowy za lata 2014-2019 r. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:29:38 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli klubów sportowych w zakresie rozliczeń z udzielonych dotacji celowych na rok 2018. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:11:50 W uchwale w sprawie określenia warunków udzielania bonifikatya od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości w par. 1 ust. 2 pkt . 1 zmienia się wysokość bonifikaty na 60%, w pkt. 2 zmienia się wysokość bonifikaty na 50%, w pkt.3 zmienia się wysokość bonifikaty na 40%. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 15:15:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania z dnia 22 marca 2019 roku na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów nr SEK.0021.1.1.2019 z dnia 18 marca 2019 w sprawie protestu wyborczegoa dotyczącegoa ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członków rady sołeckiej IX sesja Rady Miejskiej przeciw
2019-05-30 14:41:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 14:43:53 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 14:45:38 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:22:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-05-30 15:31:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:30:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:32:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:11:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:13:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:25:16 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zakładu Budżetowego – ZOŚ w zakresie wydatków na: a) utrzymanie dróg – akcja zima rok 2018 i 2019 do czasu kontroli b) dochody ze sprzedaży usług X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:13:18 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach, jako punkt 16 X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:20:06 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie, jako punkt 17. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:23:07 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:22:28 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych- gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje, jako punkt 18. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:19:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:47:53 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:06:08 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych- gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:10:52 Przesunięcie punktu 12 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy waeunków żyia mieszkańców Gminy Międzyzdroje jako punkt 10. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:17:52 Przesunięcie punktu 12 - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn .,,Międzyzdrojska Karta Mieszkańca jako punkt 11 . X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 15:23:43 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca zmienia się treść par. 7, która otrzymuje brzmienie: Zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia objęte Programem zostaną określone odrębnymi Zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów, w przypadkach, w których przepisy prawa wymagają uchwały Rady Miejskiej dla ustalenia wysokości określonej opłaty - zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia objęte Programem ustalone zostaną uchwałą Rady Miejskiej X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 15:20:41 Wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Międzyzdroje X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:21:06 autopoprawka Zmienia się w par. 3. 1)zmienia się stawkę na 192 zł za jeden domek letniskowy, lub inną nieruchomości wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:10:03 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad projektem w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do sp. MTBS Sp. z o.o. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-05-30 17:18:54 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wykreśla się w par. 1 ustęp 1. W ustępie 2. zmienia się nazwę ulicy na Bursztynową. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:24:24 Do protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zakładu Ochrony Środowiska dodaje się radnego Jarosława Mazura, jako członka komisji. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 11:44:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 11:51:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 11:53:55 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:27:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:29:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-06-27 12:31:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 54/6 w Wapnicy) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:32:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 443 o pow. 9,17) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:37:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. Nr 83.3 o pow. 169 m2 i dz. Nr 82.3 o pow. 800 m2 przy ul. Promenada Gwiazd) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:41:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:52:19 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) za 2018 r. i 2019 r. i do czasu kontroli. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-06-27 12:08:23 2. Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019 zmienia się treść załącznika nr 10, który otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, zał. nr 13 staje się po zmianach zał. nr 3. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:12:04 3. Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 w załączniku nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa, zmieniają się w 2019 roku w poz. 1. dochody ogółem – 57 388 165,11,w poz. 1.1. dochody bieżące – 40 573 964,93, w poz. 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 533 805,14, w poz. 2 – wydatki ogółem – 69 332 682,79, w poz. 2.1. – wydatki bieżące – 48 267 232,48 zł. W załączniku nr 2 punkt 4 otrzymuje brzmienie: W roku 2019 planuje się dochody w kwocie 57 388 165,11 zł, a wydatki w kwocie 69 332 682,79 zł.” XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:27:57 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 12. projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:28:37 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 13. Projeku uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:29:08 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 14. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:29:33 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 15. Projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:30:02 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 16. Projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” na 2019 rok. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:30:31 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 17. Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie prze część roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:31:00 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:06:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:09:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:13:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:16:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:20:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” na 2019 rok. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:24:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie prze część roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:41:01 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości zmienia się podstawa prawna. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:26:33 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w par. 1.1. wybiera się na przewodniczącego zespołu - Jana Węglorza, na zastępcę przewodniczącego zespołu - Alinę Poskart, na członków zespołu : Dorotę Kluchę I Marcina Ambrożego. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:16:04 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków zmienia się w par. 1 kwota na 27 540,00 zł. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:01:08 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. w par. 1 wprowadza się dochód w poz. 801-80146-2700 – środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), z samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych – szkoła nr 2) w kwocie 16 tys. zł. W par. 2.1. wprowadza się wydatek w poz. 630-63095-4300-03 zakup usług pozostałych (zakup i montaż przebieralni na terenie kąpieliska oraz zakup i montaż stojaków na rowery) w kwocie 40 tys. ,, w poz. 900-90095-4300 zakup usług pozostałych (postawienie toalet przy zejściach na plażę) w kwocie 10 tys. zł, w poz. 801-80146-4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkoła nr 2) w kwocie 16 tys. zł. W tym samym paragrafie wprowadza się wydatki w: 926-92601-4210 – zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 7 tys. zł i w 926-92601-4300 – zakup usług pozostałych (sołectwo Wicko) – 7 028,63 zł. W par. 2.2. zmniejsza się następujące wydatki: a) w 900-90015-4210 zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 2 tys. zł, b) w 900-90015-4300 – zakup usług pozostałych (sołectwo Wicko) – 2 028,63, c) w 900-90095-4210 – zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 10 tys. zł., w poz. 700-70005-4390-02 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (inwentaryzacja powierzchni użytkowych lokali i budynków) w kwocie 50 tys. zł XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:25:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:27:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:29:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:31:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:31:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/64/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków gminnej ewidencji zabytków. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:52:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-08-29 13:01:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki PROMENADA Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach przez Spółkę Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:03:59 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Międzyzdroje z miastem Skadovsk – Ukraina i rejonem Żytkowiczskim, obwód Homelski – Republika Białoruś. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:05:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:24:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 3.07.2019 r. Pani Eleonory K. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w tym sprawy sprzedaży podwórka wraz z zapleczem gospodarczym. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:29:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 22.07.2019 r. Pani Anny M. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:23:59 Wniosek formalny o zakończenie dyskusji w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-08-29 12:45:41 Wniosek formalny wycofanie punktu obrad dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 487/25 o pow. 3.691 m2 i dz. Nr 487/26 o pow. 2.100 m2 przy ul. Nowomyśliwskiej) oraz skierowanie go do prac w komisjach RM. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:06:58 Wykreślenie z porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Gryfa Pomorskiego). XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:09:15 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:46:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:48:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:52:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:55:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Geodezyjnej). XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:57:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Międzyzdroje do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:02:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Porozumienia partnerskiego w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu w ramach Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska pn ,, Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam”. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:04:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:10:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:16:47 16. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wieloletnich umów dzierżaw nieruchomości gminnych oraz umów krótkoterminowych zawartych w latach 2018-2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:49:57 Autopoprawka: W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienia się w zał. nr 1 poz. 1, 1.1, 1.1.5, 2., 2.1. W tych pozycjach zwiększa się kwoty o 253 tys. w ramach przyznanej dotacji na świadczenia wychowawcze. W zał. nr 2 zmienia się punkt a) dochody bieżące w roku 2019 planuje się wykonać w wysokości ok. 42 050 000,00. W punkcie b) wydatki bieżące w roku 2019 planuje się na poziomie ok. 48 950 000,00. W punkcie c) w roku 2019 planuje się dochody w kwocie 58 848 517,63, a wydatki w kwocie 70 683 801,16. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-10-22 14:24:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 XIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach "Na wniosek" za
2019-10-22 14:28:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019 XIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach "Na wniosek" za
2019-10-22 14:30:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 XIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach "Na wniosek" za
2019-10-22 14:28:05 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku dotychczasowy § 1 staje się § 2, a dotychczasowy § 2 staje się § 3. Nadto w projekcie dodaje się § 1 w brzmieniu: "W uchwale Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok zmienia się treść załącznika nr 13, który otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały." Zostaje dodany także załącznik nr 1 do projektu uchwały. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. XIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach "Na wniosek" za
2020-01-14 16:03:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje obejmującego obszar położony w Centrum Promenady w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacką. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:39:33 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 4 projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:41:08 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 5 projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:41:41 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 16:17:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 16:09:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:59:53 autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje obejmującego obszar położony w Centrum Promenady w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacką, zmienia się załącznik nr 1.2. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-28 12:25:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:27:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:28:14 Przyjecie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:32:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:27:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:33:07 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za rok 2019. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:38:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na rok 2020. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:45:15 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:46:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:48:37 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:49:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 15:00:41 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z połączonej kontroli realizacji wniosków składanych przez Radę Miejską w roku 2018 i 2019 i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:13:36 Przyjęcie zmienionego porządku Sesji wg. następującej kolejności: 1. Otwarcie XVIII Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołów z dnia 19.12.2019 r. oraz z 14.01.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 9. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku. 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za rok 2019. 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na rok 2020. 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019. 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok. 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. 17. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z połączonej kontroli realizacji wniosków składanych przez Radę Miejską w roku 2018 i 2019 i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. 18. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 19. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 21. Wnioski komisji i radnych. 22. Wnioski i skargi mieszkańców 23. Zakończenie obrad XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 13:55:55 Wniosek formalny zamknięcie dyskusji nt. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego ,,Nowe Centrum" XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2020-01-28 14:21:21 Autpoprawka: w projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego m. M-je na terenie ograniczonynym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pom., Nowomyśliwską, Komunalną w załączniku graficznym i w tekście projektu uchwały dodaje sie do symbolu terenu elementarnego MW 6 symbole UTH/U/KDP, zgodnie z funkcjami wyszczególnionymi w opisie przeznaczenia tego terenu. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:23:07 Autpoprawka: w projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego m. M-je na terenie ograniczonynym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pom., Nowomyśliwską, Komunalną wykreśla się określenie zabudowy apartamentowej opisane w par. 3 pkt 27 oraz wszędzie, gdzie w projekcie uchwały to określenie występuje. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:21:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:23:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:29:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:36:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2020-02-27 11:46:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 324/7 o pow. 63 m2 ul. Marii Skłodowskiej-Curie). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:47:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 70/12 o pow. 44 m2 – cz. tarasu molo). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:48:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 377 o pow. 326 m2 przy ul. Niepodległości). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:50:12 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 395/9 o pow. 138 m2 przy ul. Myśliwskiej). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:51:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 331 o pow. 120 m2 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:52:51 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 70/17 o pow. 10,34 m2 – wieżyczka przy molo) XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:53:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:55:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/411/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyzdroje oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:56:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:58:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za organizowane przez Gminę Międzyzdroje usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:01:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z Miastem-Gminą Cassino we Włoszech. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:03:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:04:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:06:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Wapnica. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:07:12 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych za rok 2019. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:08:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:20:35 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020, zmienia się paragraf 600-60041-4300-01 i nazwa zadania, które otrzymuje brzmienie: ,,600-60041-6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie instalacji lokalnego systemy sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie oraz na terenie portu jachtowego w Wapnicy)”. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:27:58 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 RM w M-jach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w załączniku nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa zmieniają się pozycje: 2.1 na kwotę 52 934 422,67, poz. 2.2 na kwotę 27 937 892,54, poz. 7.1 na kwotę -4 475 874,75, poz. 7.2 na kwotę 5 403 069,37, poz. 8.2- 22,52%, poz. 8.3 w 2021 r – 12,99%, w 2022 r. – 17,19%, w 2023 r. – 20,75%, w 2026 r. – 4,09%, w 2027 r. – 7,58%, poz. 8.3.1. w 2020 r – 17,15%, w 2021 r. – 15,98%, w 2022 r. – 20,18%, w 2023 r. – 20,75%, w 2026r. -7,06%, w 2027 r. – 7,58%, w poz. 10.1.1. w 2021 r. 3 013 514,73, w 2022 r. 2 464 187,14. W załączniku nr 2 – przedsięwzięcia WPF zmienia się poz. 1.a. limit 2021 na kwotę 3 013 514,73 oraz limit 2022 na kwotę 2 464 187,14, w poz. 1.3.1.8 okres realizacji do 2022 r., limit 2021 wyniesie 18 000,00 a w 2022 r. 2 000,00, w poz. 1.3.1.8 limit zobowiązań wyniesie 64 200,00. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:11:11 Wykreśla się z porządku posiedzenia projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Międzyzdrojach XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:12:36 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 10 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/I/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:13:19 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 11- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:35:42 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach zmienia się par.3, który otrzymuje brzmienie: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, 2) Szkoła podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, 3) Przedszkole Miejskie nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach, 4) Żłobek Miejski w Międzyzdrojach, 5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:13:52 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:44:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:40:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:38:52 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej zmienia się tytuł projektu, który otrzymuje brzmienie: w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-03-06 13:00:22 Przyjecie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:02:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:03:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:12:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/475/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" przeciw
2020-04-28 15:51:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:55:01 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2020. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:56:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:00:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/481/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:03:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:05:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:07:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:10:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez część roku. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:12:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:15:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2020 XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:14:21 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2020 dodaje się uzasadnienie w treści: Na mocy art. 11a, w związku z art. 11 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz 638), Rada gminy w drodze uchwały podejmuje corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Określa on wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w 2020 r. Burmistrz Międzyzdrojów, zgodnie z ww. ustawą, przygotował projekt programu, który został przesyłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kamieniu Pomorskim, dzierżawcy obwodu łowieckiego działającego na obszarze gminy – Kołu Łowieckiemu „Dzik” Świnoujście oraz Fundacji „Psia Kość” z Kamienia Pomorskiego. Środki na realizację zadań wynikających z programu uwzględniane są każdego roku w budżecie Gminy Międzyzdroje. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:42:01 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:40:50 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:43:36 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 7 projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:44:38 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 11 projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:46:01 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-05-20 14:54:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje. XXII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-05-20 14:52:56 Autopoprawka: § 1. 1. Ustala się wykaz kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje: 1) Kąpielisko Zachód – obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo, z zabezpieczeniem ratowniczym na odcinku długości 100 m w Sezonie I oraz na odcinku długości 500 m w Sezonie II, z wyłączeniem 50 m pasa bezpieczeństwa. 2) Kąpielisko Wschód – obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo, z zabezpieczeniem ratowniczym na odcinku długości 100 m w Sezonie I oraz na odcinku długości 300 m w Sezonie II, z wyłączeniem 50 m pasa bezpieczeństwa. 2. Współrzędne geograficzne kąpielisk, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się sezon kąpielowy: 1) Sezon I – na okres od 15 do 30 czerwca 2020 r. oraz od 1 do 15 września 2020 r., 2) Sezon II – na okres od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. XXII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-05-28 14:03:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:05:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:07:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 13:41:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2020-05-28 13:46:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/566/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2020-05-28 14:17:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:54:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubin oraz części obrębu Wapnica, gmina Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:57:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 15:31:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 15:07:27 Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie poniesionych wydatków finansowych z budżetu gminy w 2019 r. przez Ochotnicze Straże Pożarne. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 12:05:45 Przyjęcie proponowanego porządku Sesji: 1. Otwarcie XXIII Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołów z dnia 6.03.2020 r., 28.04.2020 r. i 20.05.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/566/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubin oraz części obrębu Wapnica, gmina Międzyzdroje. 14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. 16. Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie poniesionych wydatków finansowych z budżetu gminy w 2019 r. przez Ochotnicze Straże Pożarne. 17. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 18. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 20. Wnioski komisji i radnych. 21. Wnioski i skargi mieszkańców. 22. Zakończenie obrad. 23. Zakończenie obrad XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 12:09:48 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:50:42 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 15:29:20 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju: w par. 1.1 ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla sołtysów w wysokości 250 zł. - § 1 ust. 3: Dieta, o której mowa w ust. 1, ulega podwyższeniu o 100 zł za każde uczestnictwo sołtysa w sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, na którą sołtys zostaje wezwany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej z uwagi na związek przedmiotu obrad z pełnioną przez sołtysa funkcją, niezależnie od liczby sesji w danym miesiącu. § 7:Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:42:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:43:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:45:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:01:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 63m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie). XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:03:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 368m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:05:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 299m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:06:41 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 166 o pow. 488m² w Wapnicy) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:08:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 121/3 o pow. 24m² przy ul. Plażowej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:13:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 526 obręb 21 przy ul. Piaskowej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:14:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 58 przy ul. Leśnej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:15:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 64 przy ul. Leśnej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:16:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 32, 34, 42, obręb Wicko) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:17:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 106, 122, 124, 95, obręb Wicko) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:18:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 245/1, 239/2, 205, obręb 21) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:40:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:42:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:43:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/305/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:44:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:00:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:11:42 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 833 o pow. 146m² przy ul. Promenada Gwiazd) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:17:31 Przyjęcie porządku obrad ze zmianami, wg następującej kolejności: 1. Otwarcie XXIV Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 28.05.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 10. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 63m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie). 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 368m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 299m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 166 o pow. 488m² w Wapnicy) 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 121/3 o pow. 24m² przy ul. Plażowej) 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 83/3 o pow. 146m² przy ul. Promenada Gwiazd) 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 526 obręb 21 przy ul. Piaskowej) 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 58 przy ul. Leśnej) 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 64 przy ul. Leśnej) 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 32, 34, 42, obręb Wicko) 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 106, 122, 124, 95, obręb Wicko) 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 245/1, 239/2, 205, obręb 21) 23. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. 24. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 25. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/305/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 26. Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 27. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 28. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 30. Wnioski komisji i radnych. 31. Wnioski i skargi mieszkańców. Zakończenie obrad XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:19:06 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:50:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:47:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:41:33 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych: w par. 10 dopisuje się zdanie: traci moc uchwała nr XLVI/501/18 z 28.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:38:07 Wprowadza się do porządku obrad w punkcie 28 projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:11:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:14:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:19:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:33:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2020-10-01 13:35:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:37:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 523 o pow. 10 m2 przy ul. Piaskowej) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:57:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 19 o pow. 1608 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:05:55 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej (dz. nr 21/5 o pow. 4.631 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:09:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (działki w Wapnicy nr 185/5, 185/6, 185/7). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:10:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 245 i 257 o pow. 22,2 m2 w Wapnicy). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:11:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 410/2 o pow. 1 m2 i dz. nr 93 o pow. 39,88 m2). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:12:38 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 548 o pow. 11,54 m2 ul. Niepodległości). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:13:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 77 o pow. 31 m2 w Wicku). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:14:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 128 o pow. 6,12 m2 ul. Polna). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:17:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:04:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:19:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Międzyzdroje. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:59:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (3 działki w Wicku). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 12:06:58 Przyjęcie porządku posiedzenia po zmianach wg następującej kolejność: 1. Otwarcie XXVI Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 27.08.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 523 o pow. 10 m2 przy ul. Piaskowej) 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 19 o pow. 1608 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (3 działki w Wicku). 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej (dz. nr 21/5 o pow. 4.631 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (działki w Wapnicy nr 185/5, 185/6, 185/7). 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 245 i 257 o pow. 22,2 m2 w Wapnicy). 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 410/2 o pow. 1 m2 i dz. nr 93 o pow. 39,88 m2). 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 548 o pow. 11,54 m2 ul. Niepodległości). 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 77 o pow. 31 m2 w Wicku). 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 128 o pow. 6,12 m2 ul. Polna). 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. 23. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Międzyzdroje. 24. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 25. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 27. Wnioski komisji i radnych. 28. Wnioski i skargi mieszkańców. 29. Zakończenie obrad. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:16:32 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych zmienia się treść par. 1, który otrzymuje brzmienie: § 1. W uchwale Nr XXIV/271/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3631) wprowadza się następujące zmiany: 1. Uchyla się § 2. ust. 2. 2. Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie: ,,Najemca lokalu komunalnego może dokonać jego wykupu w trybie określonym w § 2 – 5 nie wcześniej niż po upływie 5 lat od momentu podpisania z Gminą Międzyzdroje umowy najmu lokalu.” XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:15:58 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w wieloletniej prognozie finansowej zmienia się poz. 10.1 wydatki objęte limitem w roku 2021 wynoszą 13 466 416,28 a w roku 2022 – 5 411 562,22. W poz. 10.1.1 – wydatki bieżące w roku 2021 wynoszą 4 977 162,73 a w roku 2022 – 2 925 161,14. W 10.1.2- wydatki majątkowe w roku 2021 wynoszą 8 489 253,55. W zał. nr 3- wykaz przedsięwzięć wieloletnich zmienia się poz. 1.3.1.2 z okresem realizacji zadania do 2022 r., gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 953 757,28 a limit wydatków w rozbiciu na lata 2021 wynosi 82 800,00 zł, a w roku 2022 - 9 200,00 zł, z limitem zobowiązań na kwotę 182 400,00. Zmienia się poz. 1.3.2.22 gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 638 463,67 z limitem wydatków w roku 2021 na kwotę 273 253,29 oraz z limitem zobowiązań na kwotę 638 463,67 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:08:04 Autopoprawka: W projekcie w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020 w par. 2.1 dodaje się następujące zadania: - w 630-63003-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych ( Na szlaku Ottonowym – punkt informacji i spotkań w Lubinie na działkach 169/1 i 169/2 w kwocie 30 tys. zł.; - w 750-75023-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach) w kwocie 23 314,50 zł; - w 801-80101-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach- szkoła nr 1) w kwocie 103 793,58 zł; - w 801-80101-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach- szkoła nr 2) w kwocie 9 413,38 zł; - w 801-80195-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (górne boisko) przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach) w kwocie 50 tys. zł; - w 801-80195-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej) w kwocie 36 285,00 zł; W par. 2.2. zmniejsza się wydatki w 600-60016-6050-04 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Głównej w Lubinie) o kwotę 131 415,02 oraz w 801-80104-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach- przedszkole) o kwotę 120 391,44 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:02:56 AUTOPOPRAWKA W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki zmienia się: Par. 28 ust 2 litera e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,29, f) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny IZ = 0,6 i maksymalny IZ = 1,8, g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,45, h) maksymalna wysokość zabudowy: do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 17,0 m; Ponadto zmienia się załącznik nr 1 mapa do tycząca linii zabudowy. Zmienia się także wykaz uwag do projektu – uwagi zostały całkowicie uwzględnione przez Burmistrza. W oparciu o powyższe zmiany zmienia się treść uzasadnienia . XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:25:58 Wniosek formalny o zmianę w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w par. 1 ust. 2 pkt 2 lit a) stawki z 22,40 zł na 21,82 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:32:22 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienia się w par. 1 ust. 2 pkt 2 lit a) stawkę z 22,40 zł na 21,82 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-28 12:14:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Międzyzdroje działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-11-26 12:46:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:11:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (na okres do 3 lat dz. nr 395.10 o pow. 167 m2). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:13:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (na okres do 3 lat dz. nr 59 o pow. 50 m2). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:15:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd (dz. nr 230.2 o pow. 1520 m2 i cz. dz. nr 129.1 o pow. 1440 m2 na rzecz SP nr 2 w Wapnicy). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:17:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie formy prawno-organizacyjnej zarzadzania portem rybackim w Wapnicy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:21:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/143/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:25:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr L/534/18 z dnia 11 października 2018 r., Nr XVI/186/19 z dnia 19 grudnia 2019 r., Nr XXIV/254/20 z dnia 3 lipca 2020 r. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:43:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyzdroje w latach 2020-2024. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:45:39 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. nr 255.1 na rzecz DNHS Sp. z o.o.). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:51:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (na rzecz P7 Prestige PM Sp. z o.o. dz. nr 326/17 o pow. 1,86 m2). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 14:02:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (na rzecz P7 Prestige PM Sp. z o.o. dz. nr 326..17 o pow. 1,08 m2). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 14:04:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (na rzecz Orange Polska S.A. 8 działek w Wapnicy). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:01:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2020-11-26 15:04:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:11:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2024. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:15:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:21:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior +. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:26:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/421/13 RM w M-jach z dnia 24.09.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania wysokości stypendiów sportowych. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:28:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:00:07 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodaje się w par. 1.2 pkt. 1 stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,75 za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości a w punkcie 2. stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,50 za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W związku z tymi zmianami zmienia się uzasadnienie do projektu uchwały o podane powyżej kwoty i punkt 6 uzasadnienia: uwzględnienie w kalkulacji stawki opłaty kosztów budowy Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 860 tys. zł, w tym planowana pożyczka w wysokości 44-45% kosztów budowy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:01:34 Wniosek formalny radnej Iwony Czyż do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (na okres 15 lat dwóch pomieszczeń na dz. 179 o pow. 51,50 m2 i 69,10 m2 w budynku przy ul. Kolejowej 33) o wydzierżawienie nieruchomości w trybie przetargowym. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2020-11-26 15:10:37 Wniosek o podjęcie działań mających na celu obniżenie poziomu hałasu kolejowego od linii kolejowej relacji Szczecin -Świnoujście poprzez rozważenie budowy ekranu akustycznego w miejscach przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, chroniącego mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem akustycznym. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:08:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (na okres 15 lat dwóch pomieszczeń na dz. 179 o pow. 51,50 m2 i 69,10 m2 w budynku przy ul. Kolejowej 33) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 11:28:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 11:31:30 Przyjęcie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 11:35:09 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:06:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ,,Kawczej Górze” obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2021-01-28 12:28:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 100 – Wicko ul. Wąska 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:36:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości (pole namiotowe ul. Polna) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:42:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 292/8 ul. Zwycięstwa 17) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2021-01-28 12:50:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. 77 przy Amfiteatrze) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:56:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. 258 Wapnica) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:58:01 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. 584/24 ul. Skłodowskiej 43 Orange) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:00:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 487/35 i 487/39 obr. 19 G.EN GAZ). XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:02:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXVI/304/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 1 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:09:12 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:29:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/103/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:32:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/289/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:36:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Międzyzdroje. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:39:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje porozumienia z Gminą Wolin w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyzdrojach. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:42:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:44:48 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za 2020 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:46:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:47:42 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych za 2020 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 14:07:53 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 14:10:06 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 14:11:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 14:13:36 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:07:52 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach par. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Drodze wewnętrznej, stanowiącej część działki nr 568/29, obręb 19 miasta Międzyzdroje, wskazanej na załączniku graficznym, nadaje się nazwę ,,ulica Bosmańska" XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 11:16:22 Przyjęcie zmienionego porządku obrad XXX Sesji. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 14:05:00 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Kontroli Rewizyjnej w załączniku dodaje się w punkcie 4 kontrolę działalność Burmistrza w zakresie wykonywania uprawnień nadzorczych wspólnika w Spółce z.o.o MTBS rok oraz w Marina Międzyzdroje-Wapnica spółka z.o.o za 2020. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:25:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach (dz. nr 69/5 zejście przy ul. Wesołej) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2021-01-28 12:31:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 89/1 i 89/2 Wicko) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-02-11 14:47:36 Przyjęcie pojektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-02-11 15:19:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku. XXXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-03-25 12:21:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:23:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:26:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:29:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/381/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:32:49 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, zmianie ulega par. 3, który otrzymuje brzmienie "W przypadku zaistnienia ciężkiej, długotrwałej choroby dłużnika, należycie udokumentowanej, wpływającej negatywnie na możliwości płatnicze dłużnika, warunkiem umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty całości lub części należności, jest wyłącznie uregulowanie przez dłużnika kosztów poniesionych przez Gminę w związku z dochodzeniem należności (kosztów postępowania sądowego lub egzekucyjnego)." XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:33:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:37:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:40:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:42:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki Wicko) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:44:52 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:47:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 443/2 obr. 20 – wiata śmietnikowa) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:50:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 430/3 obr. 20 zejście „I” na plażę) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:54:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. 331 obr. 21 – plac zabaw GDDKiA XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:56:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 395/9 obr. 19 – ogródek przydomowy XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 13:00:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. 70/12 obr. 20 – taras molo) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 13:04:09 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/353/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:25:41 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036 zmianie ulega zał. 3 poz.1.3.2.13 (Przebudowa drogi ul. Głównej…)- łączne nakłady finansowe 4 740 000 zł, limit wydatków w 2022 r. 210 000 zł, limit zobowiązań 4 740 000 zł i tym samym podsumowania w wierszach 1, 1b i 1.3.2, zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w 2022 r. oraz limitów zobowiązań o 110 000 zł. W zał.1 poz.10.1 – 12 195 635,08 i poz.10.1.2 - 8 295 661,64 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:10:28 Przyjęcie porządku posiedzenia po zmianach wg następującej kolejności: 1.Otwarcie XXXIII Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Interpelacje i zapytania radnych.4. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/381/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 9. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. 11. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki Wicko). 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania. 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 443/2 obr. 20 – wiata śmietnikowa). 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 430/3 obr. 20 zejście „I” na plażę). 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. 331 obr. 21 – plac zabaw GDDKiA). 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 395/9 obr. 19 – ogródek przydomowy). 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. 70/12 obr. 20 – taras molo). 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/353/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r.. 20. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 21. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 23. Wnioski komisji i radnych. 24. Wnioski i skargi mieszkańców. 25. Zakończenie obrad. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 13:16:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r. w ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 12:37:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021 XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 12:40:31 Przyjęcie projekt uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 12:42:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 12:44:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 12:47:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – tereny wzdłuż drogi woj. 102. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 12:51:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – działka nr 324/12 obręb 21 – ul. M. Skłodowskiej – Curie. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 13:17:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości – plaża. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 13:22:45 Przyjęcie projeku uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejskich toalet publicznych. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 13:31:09 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 13:57:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN- Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:00:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Zachodniopomorskie” Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:04:58 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody (dz.74/7) XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:07:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:09:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2021 r. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:23:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Wicko. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:25:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:27:38 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 13:15:32 Wniosek formalny radnego Krzysztofa Szlaskiego do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości – plaża , o skrócenie okresu trwania dzierżawy na 1 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2021-04-29 13:28:41 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje zmienia się treść par. 22 pkt. 2 który otrzymuje brzmienie: rodzinom wielodzietnym, składającym się z co najmniej 5 osób, w których znajduje się co najmniej 1 osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, udokumentowanym: a) orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (lub przepisach aktu równoważnego), lub b) orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. O którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (lub przepisach aktu równoważnego). XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:03:49 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody (dz.74/7) zmienia się w par. 1 zmienia się nazwa ulicy na Bohaterów Warszawy 15. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:21:33 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Wicko z par. 13 wykreśla się ust. 1., treść ust. 2 pozostaje bez zmian, jako par. 13. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:39:28 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Międzynarodowego Domu Kultury w ramach wykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy na 2020 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-05-18 11:42:59 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/347/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielenia świadczenia pieniężnego „Bon Seniora”. XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-05-18 12:39:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach. XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-05-18 12:48:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-05-18 11:40:22 Wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/347/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zasad udzielenia świadczenia pieniężnego "Bon Seniora" Paragraf 1 punkt 1 1) Paragraf 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wniosek składa się na formularzu , którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały, w terminie do 30.11.2021 r. 2) Paragraf 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W przypadku niewskazania we wniosku rachunku bankowego przez osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego, wypłata świadczenia nastąpi w kasie Urzędu Miejskiego , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej wypłata świadczenia nastąpi przekazem pocztowym. XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-05-18 12:30:49 Wniosek w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach. W paragrafie 2 ust.3 zamiast „do 15 minut” wprowadza się „do 30 minut” XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-05-18 12:37:57 Wniosek formalny o wycofanie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" wstrzymał się
2021-05-27 12:42:18 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-05-27 12:39:40 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-05-27 12:46:45 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-05-27 13:00:01 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Miejskiej Międzyzdrojach w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na remont dachu przy nieruchomości wpisanej do gminnej ewidencji zabytków Gminy Międzyzdroje. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-05-27 13:02:08 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Miejskiej Międzyzdrojach w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu remontu i rewaloryzacji oraz prace konserwatorskie i restauratorskie zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-05-27 13:05:13 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Miejskiej Międzyzdrojach w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-05-27 12:06:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad wg następującej kolejności: 1. Otwarcie XXXVI Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. 7. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021 8. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. 9. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na remont dachu przy nieruchomości wpisanej do gminnej ewidencji zabytków Gminy Międzyzdroje. 10. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu remontu i rewaloryzacji oraz prace konserwatorskie i restauratorskie zabytku wpisanego do rejestru zabytków. 11. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/431/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18.05.2021r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach. 13. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji. 14. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego. 15. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 16. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 18. Wnioski komisji i radnych. 19. Wnioski i skargi mieszkańców. 20. Zakończenie obrad. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-05-27 13:14:11 Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/431/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18.05.2021r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-05-27 12:38:48 Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021, W par.2 ust.1 dopisuje się zadanie w 710-71095-4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup dwóch kas rejestrujących) w kwocie 8 000 zł, w par.2 ust.1 zmniejsza się kwotę z 80 000 zł na 72 000 zł dla zadania w 710-71095-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup z montażem systemu parkingowego- parking przy MDK XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-05-27 12:45:16 Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036, W załączniku nr 1 zmianie ulega 1/ w pozycji 2.1 zmienia się kwotę z 56 924 706,65 zł na kwotę 56 932 706,65 zł, 2/ w pozycji 2.2 i 2.2.1 zmienia się kwotę z 33 240 912,91 zł na 33 232 912,91 zł XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-06-10 15:04:38 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2021. XXXVII Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-06-10 15:11:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. XXXVII Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-06-10 15:15:35 Przyjęcie projektu uchwały sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXVII Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-06-10 15:09:17 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036 zmienia się poz.1 dochody ogółem, które w roku 2021 wyniosą 66 633 929,30. Zmienia się również poz. 1.1 dochody bieżące, które w roku 2021 wyniosą 50 490 629,56. Zmienia się poz. 1.1.4. – dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które w 2021 r. wyniosą 8 355 916,77. Zmienia się poz. 2 wydatki ogółem, które w 2021 r. wyniosą 93 224 683,03, wydatki bieżące poz. 2.1 w roku 2021 wyniosą 57 008 886,12. Zmienia się poz. 2.1.1. – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w roku 2021 wyniosą 20 097 108,19. Wydatki majątkowe w poz. 2.2 w roku 2021 wyniosą 36 215 796,91. Zmienia się poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne (...) roku 2021 wyniosą 33 215 796,91. XXXVII Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-07-22 12:11:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach