Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Międzyzdroje

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mariusz Samołyk

Mariusz Samołyk

Wiceprzewodniczący

Okręg: 13, zdobyte głosy: 119, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Spraw Komunalnych i Społecznych stała I/5/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
5 dot. remontu ul. Bocznej w Lubinie interpelacja 2019-02-13 2019-02-18
6 dot. niedrożnej kanalizacji na drodze 1001Z w Wapnicy interpelacja 2019-02-14 2019-02-27
7 dot. budowy chodnika Wapnica-Lubin interpelacja 2019-02-14 2019-02-21
8 dot. remontu i przeniesienia placu zabaw z promenady do SP 2 interpelacja 2019-02-15 2019-02-27
13 kosztorys inwestorki na remont nawierzchni jezdni 802106Z w Wapnicy oraz kosztorys inwestorski na budowę chodnika łączącego Wapnicę i Lubin interpelacja 2019-04-25 2019-05-10
17 dot. finansowania kosztów funkcjonowania Wikliny interpelacja 2019-05-30 2019-06-12
18 dot. ilości miejsc w żłobku zapytanie 2019-05-30 2019-06-07
19 dot. przenośnych toalet w Lubinie przy ul. Dobrej zapytanie 2019-05-30 2019-06-14
24 dot. plaży przy Marinie zapytanie 2019-06-27 2019-07-05
25 dot. zrobienia łąk kwietnych interpelacja 2019-06-27 2019-07-10
27 dot. łąki kwietnej zapytanie 2019-08-29 2019-09-04
28 dot. prac porządkowych na plaży przy Marinie zapytanie 2019-08-29 2019-09-04
29 dot. kosztorysu budowy chodnika łączącego Wapnicę z Lubinem zapytanie 2019-08-29 2019-09-11
39 dot. uregulowania procedur przyznawania stypendiów sportowych zapytanie 2020-01-28 2020-02-07
42 dot. przekazania środków z wydarzeń kulturalnych na bieżące potrzeby mieszkańców interpelacja 2020-03-19 2020-04-16
53 przedstawienie harmonogramu przebudowy ul. Głównej w Lubinie zapytanie 2021-01-07 2021-01-21
54 dot. awaryjnego przejazdu pojazdów nad wiaduktem kolejowym zapytanie 2021-01-15 2021-01-26
68 dot. postawienia znaku ostrzegającego przed wzmożonym ruchem pieszych na drodze 802106Z zapytanie 2022-08-02 2022-08-24

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-29 16:21:12 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:27:30 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:31:04 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:38:12 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:40:44 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:44:56 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:07:29 wprowadzenie dwóch projektów uchwał II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:51:11 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:56:33 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (cz. dz. nr 255/3 o pow. 2,75 m²). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek wstrzymał się
2018-11-29 17:04:57 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (cz. dz. nr 331 o pow. 120 m²). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:08:08 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 59 o pow. 50 m²). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:10:46 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 35,5 m² - cz. dz. nr 478). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:13:55 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:16:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/2/18 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-12-20 15:36:25 Zmiana w porządku obrad punktu 9 - Sprawozdanie Burmistrz z prac między sesjami przenosi się w miejsce punktu 5. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:17:26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:18:33 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:19:40 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:20:31 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/1 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:21:11 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/2 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:21:55 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 210/2 o pow. 7m2 i dz. Nr 210/4 o pow. 30 m2).. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:23:11 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 326/7 o pow. 226 m2, nr 326/30 o pow. 11m2 i nr 326/31o pow. 125 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2018-12-20 15:26:07 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/6 o pow. 947 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:26:41 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/8 o pow. 215 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:27:16 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:28:04 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymywania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:28:32 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/538/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11.10.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:29:12 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Międzyzdroje w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo w Rozwoju” z siedzibą w Wolinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:29:42 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania delegata do Związku Miast i Gmin Morskich. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:30:12 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ,,Pomerania” III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:32:54 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje ze Związku Miast Polskich. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:33:29 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje z organizacji międzynarodowej pod nazwą ,,Związek Miast Bałtyckich”. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:34:03 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:34:31 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:37:06 Przyjęcie zmienionego porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:39:51 1) W 750 75075 2057 zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "VI Piknik rodzinny "Śledź po Międzyzdrojsku") o kwotę 6 382,65 zł i wynosić ona będzie 36 168,35. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:41:10 2) W 750 75075 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "VI Piknik rodzinny "Śledź po Międzyzdrojsku") zwiększa się o kwotę 6382,65 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:42:05 3) W 700 70095 4300 w zakupie usług pozostałych – wydatki związane z umową dzierżawy plaży- zwiększa się wydatek o kwotę 15 tys. zł i ogółem w par. 4300 wynosić będzie 1 065 460,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:42:50 4) W 750 75023 4300 w zakupie usług pozostałych – wydatek na audyt zewnętrzny na kwotę 10 tys. zł. i ogółem w par. 4300 wydatek wynosić będzie 556 106,00 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:43:37 5) W 750 75075 4300 zakup usług pozostałych – promocja Gminy Międzyzdroje poprzez sport podczas rozgrywek Ligii w tenisie stołowym – sezon 2019/2020 – zwiększa się wydatek na 32 tys. zł. i w par. 4300 ogółem wydatki wynosić będą 387 500,00 . III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:45:05 6) W 750 75075 4307 zakup usług pozostałych – realizacja projektu VI Piknik rodzinny, Śledź po Międzyzdrojsku zmniejsza się kwotę o 6 382,65 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:45:58 7) W 750 75075 4309 zakup usług pozostałych – realizacja projektu VI Piknik rodzinny, Śledź po Międzyzdrojsku – środki krajowe zwiększa się o kwotę 6 382,65 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:47:11 8) W 750 75095 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo- turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia zwiększa się kwotę o 6 tys. zł. i wydatek ogółem w par. 2360 wynosić będzie 116 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:48:21 9) W 750 75095 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących zmniejsza się wydatek kwotę o 2 700,00 zł na składki do Związku Miast Bałtyckich oraz w Związku Miast Polskich zmniejsza się wydatek o kwotę 1 800,00 zł i ogółem w par. 2900 wydatki wynosić będą 139 300,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:50:00 10) W 801 80101 4010 zostały wydzielone odprawy emerytalne w SP 1 w kwocie 146 346,25, w SP2 w kwocie 20 790,00 co daje łącznie 167 136,25 zł. W SP2 zwiększono wynagrodzenie o kwotę 38 762,00. W związku z tymi zmianami wydatek ogółem w par 4010 zwiększa się o 38 762,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:50:50 11) W 801 80101 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w tym szkoła nr 2 zwiększa się kwotę o 6 630,00 zł. i wydatek ogółem w par. 4110 wynosić będzie 746 008,00. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:51:39 12) W 801 80101 4120 składki na fundusz pracy szkoła nr 2 zwiększa się kwotę o 950 zł i wydatek w par. 4120 wynosić będzie 106 501,00. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:52:25 13) W 801 80101 4211 Wprowadza się wydatek w postaci: zakup materiałów i wyposażenia w tym: Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji-szkoła nr 1 w kwocie 19 799,27 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:53:32 14) W 801 80101 4421 zwiększa się wydatki na kwotę 67 049,94 na podróże służbowe zagraniczne w tym: Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219 - Ciało i dusza-szkoła nr 1 na kwotę 41 576,43, Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji-szkoła nr 1, na kwotę 9 764,55 Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- Cześć europejskie wyspy-szkoła nr 1 na kwotę 15 708,96 III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:54:03 15) W 801 80104 4010 wydzielono odprawy emerytalne na kwotę 35 618,40 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:54:54 16) W 852 85203 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych) zwiększa się kwotę o 6 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:55:38 17) W 852 85219 4010 wydzielono odprawy emerytalne na kwotę 29 040,00. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:56:15 18) W 855 85505 4010 wydzielono odprawy emerytalne na kwotę 37 087,20. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:57:02 19) W 900 90001 4430 różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód-wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych zwiększa się kwotę o 30 tys. zł. i wynosić będą 100 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:57:46 20) W 900 90095 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina Golczewo zwiększa się kwotę o 5 tys. zł i wynosić będą 52 936,00 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:58:28 21) W 921 92116 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się kwotę o 34 440,00 zł i wynosić będzie 594 440,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:59:34 22) W 926 92605 2360 wykreśla się dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn. Mini Mundial "Podejmij wyzwanie zmniejsza się wydatek o 25 tys. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2018-12-20 17:02:52 23) W 926 92605 2820 zwiększa się kwotę o 7,5 tys. na wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego, wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej zwiększa się o kwotę 25 tys., wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów zmniejszają się o kwotę 5 tys. Zmniejsza się wydatek na wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkoatletyki – szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie sportu wysokokwalifikowanego sekcji tenisa stołowego o kwotę 230 tys. i zwiększa się o 110 tys. i o 78 tys. zwiększa się kwotę na wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki i tenisa stołowego sezon 2019/2020. W związku z tym ogółem wydatki wynosić będą 618 000,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:07:15 24) W 700 70005 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie 10 lokali mieszkalnych) zmniejsza się kwotę o 116 690,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:09:07 25) W 801 80195 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy zwiększa się wydatki na kwotę 44 999,55 zł i ogółem wydatki będą wynosić w par. 6050 2 844 999,55 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:09:45 26) W 900 90015 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa oświetlenia w ul. Żwirowej zwiększa się o kwotę 10 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:10:21 27) W 900 90095 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście zwiększa się kwotę 51 250,00 zł i wynosić będzie 201 250,00 III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:04:35 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:07:10 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:12:04 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:13:45 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/1 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:15:09 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/2 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:20:26 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 210/2 o pow. 7m2 i dz. Nr 210/4 o pow. 30 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2018-12-20 18:22:26 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 326/7 o pow. 226 m2, nr 326/30 o pow. 11m2 i nr 326/31o pow. 125 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:23:37 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/6 o pow. 947 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:25:09 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/8 o pow. 215 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:28:07 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:29:52 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymywania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:30:45 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/538/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11.10.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:12:03 Wprowadzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2018-12-20 15:32:07 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin Wyspy Wolin III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:13:01 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:02:39 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:01:24 Autopoprawki w załącznikach nr 1,2,3 w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione przez Panią Skarbnik. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:33:49 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Międzyzdroje w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo w Rozwoju” z siedzibą w Wolinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:35:52 Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Związku Miast i Gmin Morskich. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:37:39 Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ,,Pomerania” III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:56:56 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje z organizacji międzynarodowej pod nazwą ,,Związek Miast Bałtyckich”. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:59:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:00:11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:26:05 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:28:19 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:10:36 W WPF w zał. nr 2 pkt d wprowadza się autopoprawkę w brzmieniu: płatność za w.w lokale będzie następować w 7 ratach. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:53:19 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Gmin Wyspy Wolin. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:55:30 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje ze Związku Miast Polskich III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:04:36 Proponuje się radną Iwonę Czyż, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:05:53 Proponuje się radną Grażynę Iwaszczyszyn, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:06:50 Proponuje się radną Dorotę Kluchę, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:07:34 Proponuje się radnego Jarosława Mazura, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:08:42 Proponuje się radnego Jędrzeja Szerszenia, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:12:38 Proponuje się radną Ewę Aksman, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:13:26 Proponuje się radną Ewelinę Jakubowską, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:14:23 Proponuje się radnego Krystiana Mazura, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:15:10 Proponuje się radną Katarzynę Natkańską, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:16:16 Proponuje się radną Alinę Poskart, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:25:05 Proponuje się na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panią Grażynę Iwaszczyszyn, a na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panią Iwonę Czyż. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:27:41 Proponuje się na Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Pana Krystiana Mazura, a na Wiceprzewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Panią Alinę Poskart. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 20:00:47 Rada Miejska wnosi o przygotowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości działki nr 113/6. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-01-07 15:40:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Gmin Wyspy Wolin. IV Sesja ,,na wniosek" za
2019-01-07 15:44:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Międzyzdroje w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI. IV Sesja ,,na wniosek" za
2019-01-07 15:38:21 Powołuje się do Związku Gmin Wyspy Wolin następujących delegatów: Aleksandra Czyżak-Czmoch, Józef Bogusław Sutyła, Tomasz Jaworski. IV Sesja ,,na wniosek" za
2019-01-07 15:43:15 Powołuje się do Związku Gmin R-XXI każdoczesnego Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska. IV Sesja ,,na wniosek" za
2019-02-12 16:31:25 Przyjęcie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:33:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 230/32 o pow. 12 m2 przy ul. Plac Neptuna) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:43:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 591/4 o pow. 15 m2 przy ul. Kolejowej) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-02-12 16:45:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 395/9 o pow. 138 m2 przy ul. Myśliwskiej) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:48:39 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 74/3 o pow. 1 530,30 m2, 72/1 o pow. 22 m2, 255/1 o pow. 74 m2 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:49:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 60/3 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:51:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 35,67 m2) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:52:51 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 50,55 m2) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:57:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 113/2 o pow. 12 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:07:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 256 o pow. 12 m2 i 8 m2 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:13:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 248 o pow. 46,5 m2 i dz. Nr 250 o pow. 1 m2 w Wapnicy). V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:14:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 255/1 o pow. 29 m2 i dz. Nr 74/3 o pow. 75 m2 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:22:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża). V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:23:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz. Nr 344 o pow. 871 m2 przy ul. Zwycięstwa) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:38:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:40:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:41:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lat 2019-2023 r. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:50:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:53:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:56:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:26:32 Przyjęcie oświadczenia w sprawie zgody Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na ustanowienie zastawu rejestrowego wyrażonej w uchwale nr XLIII/460/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:27:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:28:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:32:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:33:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:09:42 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie na rok 2019 jako punkt 7. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:10:50 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok jako punkt 8. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:11:27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 jako punkt 9. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:06:45 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:07:48 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:12:23 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:24:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie na rok 2019 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:26:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:28:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:30:09 Autopoprawka: 1. W projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w par. 4.1. pkt 1 zmienia się stawkę z 4 zł na 7 zł, która będzie obowiązywała w sezonie letnim, a w par. 4.6 obniża się stawkę opłaty o 85% w miesiącach od października do kwietnia. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:00:53 Autopoprawka: 3. W projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 256 o pow. 12 m2 i 8 m2 przy ul. Boh. Warszawy) par. 1 otrzymuje brzmienie: Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 30 kwietnia 2030 r. trzech części nieruchomości stanowiącej działkę nr 256, obręb 20, miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SZ1W/00017636/4, które obejmują trzy tereny o powierzchniach: 20 m2 (10m x 2m), 12 m² (6 m x 2 m) i 8 m² (4 m x 2 m), wskazane na załączniku mapowym. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:16:06 Autopoprawka: 4. W projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża) wykreśla się punkt 19 i 20 – dwa tereny o pow. 950 m2 i 500 m2 dz. Nr 431/3 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:42:59 Autopoprawka: 5. W projekcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy zmienia się w par. 2 wartość punktowa dla kryterium : 1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola lub punktu przedszkolnego- 1 punkt, 2) Kandydat, które dwoje rodziców pracują lub uczą się w trybie dziennym – 4 punkty. Wykreśla się również w par. 3 pkt. 5 zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ZUS i US oraz zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:55:46 Autopoprawka: 6. W projekcie uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo w par. 3 dodaje się treść: Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Międzyzdroje, przyjętego uchwałą NR IX/88/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje - na cele leśne. Pozostałe paragrafy przesuwają się o jeden punkt. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:31:44 Autopoprawka: 7. W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok dodaje się do planu kontroli w miesiącu kwiecień kontrolę działalności spółek komunalnych w zakresie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu mieniem komunalnym. Dodaje się również do kontroli dotacji celowej udzielonej przez gminę w zakresie kultury fizycznej i sportu: klub FALA, sekcja karate Bushido rok 2018. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:58:33 W par. 3.1 pkt. 1 zmienia się wysokość ryczałtu dla Przewodniczącego Rady z 1340 na 1100. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-02-12 18:59:42 W par. 3.1 pkt 2 zmienia się wysokość ryczałtu dla Wiceprzewodniczącego Rady z 1100 na 900 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-02-12 19:01:09 W par. 3.1 pkt 4 zmienia się wysokość ryczałtu dla radnych będących członkiem więcej niż 1 komisji na dotychczasowych zasadach V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-02-12 19:00:35 W par. 3.1 pkt 3 zmienia się wysokość ryczałtu dla Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji z 1000 na 900 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-02-12 19:03:42 W par. 8 pkt. 4 wykreśla się zdanie ,,choćby w części” V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 19:04:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Gmin Międzyzdroje oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnemu Gminy. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:17:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie na rok 2019. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:19:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:29:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 . VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:57:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:59:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (cz. dz. przy ul. Geodezyjnej) VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:01:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 35,80 m2 przed zachodnią wieżyczką przed Molo). VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:02:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 29,55 m2 przed wschodnią wieżyczką przed Molo) VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:04:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 321 przy ul. 1000-lecia PP). VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:05:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:07:34 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/18 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz podmiotu działania. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:15:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/39/18 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:37:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:40:57 Przyjęcie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:14:39 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 19.02.2019 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie braku odpowiedzi na pismo VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:12:39 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:15:24 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:28:22 Autopoprawka: W Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Nr 3 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich zmienia się kwota w poz. 1.3.2.15 łączne nakłady finansowe na kwotę 4 472 999,55 w rozbiciu na lata 2020- 2 000 000,00, a w roku 2021 - 2 428 000,00 zł. Zmienia się limit zobowiązań na kwotę 4 428 000,00 zł. W załączniku nr 1 do WPF zmienia się kwota w poz. 1 - dochody ogółem w roku 2020 - 54 367 074,27 zł, w roku 2021 - 51 739 845,84. W dochodach majątkowych zmienia się kwota w roku 2020 - 10 967 074,27 a w roku 2021 - 8 139 845,84, w tym z tytułu dotacji na inwestycje w roku 2020 - 5 847 510 67, a w roku 2021 - 1 000 000,00 zł. Wydatki ogółem w roku 2020 - 52 309 300,67, w roku 2021- 49 216 690,00 zł. Wydatki majątkowe w roku 2020 - 14 069 300,67 a w roku 2021 - 7 216 690,00 zł. Wydatki objęte limitem w roku 2020 wyniosą 14 782 973,68 zł a w roku 2021 - 6 476 397,97 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem w roku 2020 wyniosą - 11 610 988,54 a w roku 2021 - 5 428 000,00 zł. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:35:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 19.02.2019 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie braku odpowiedzi na pismo. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:40:12 Autopoprawka: Zmienia się treść par. 40.1, który otrzymuje brzmienie: Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:13:33 Przyjęcie kandydatury Filipa Szyszowskiego jako członka do Komisji Rewizyjnej VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:14:31 Przyjęcie kandydatury Eweilny Jakubowskiej jako członka do Komisji Rewizyjnej VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:31:46 Autopoprawka: Zmienia się treść uzasadnienia w ostatnim akapicie, po zdaniu pierwszym dodaje sie: Analiza wyżej wymienionych dokumentów wskazuje, że pismo skarżącego z dnia 10.01.2017 . stanowiło jego oświadczenie woli w przedmiocie braku zapłaty opłaty dodatkowej. W piśmie tym skarżący nie żądał żadnego działania ze strony Burmistrza a jedynie wyraził swoje stanowisko w sprawie. Wobec powyższego nie zaistniała przesłanka do udzielenia odpowiedzi przez organ. Pismo Burmistrza z dnia 8.06.2017 r. miało na celu przypomnienie o obowiązku zapłaty należności zgodnej z obowiazującymi przepisami. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 15:13:57 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 15:14:51 Wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości tych gruntów VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 15:36:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości tych gruntów VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-28 14:38:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:52:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach. VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:22:30 W § 2 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania dodaje się lit. e) w brzmieniu: „ e) oryginału formularza PIT-40A/11A w przypadku rozliczania podatku dochodowego osoby fizycznej przez organ rentowy.” Oraz w zdaniu kolejnym zapis „dokumenty wymienione w lit. a- d” zastępuje się zapisem „dokumenty wymienione w lit. a-e” VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:43:42 W § 4 ust. 2 dodaje się lit. e w brzmieniu: „ e) oryginału formularza PIT-40A/11A w przypadku rozliczania podatku dochodowego osoby fizycznej przez organ rentowy.” VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:37:18 Wprowadzenie w par. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 następującego zapisu : lit. g) za kartę parkingową abonamentową - dla osób rozliczających podatek dochodowy 250,00 zł VII Sesja ,,na wniosek" przeciw
2019-04-25 13:08:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:12:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - przy ulicy Głównej w Lubinie IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:18:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 248/5, o powierzchni 330m2) –przy ulicy Nowomyśliwskiej. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:20:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 326/26, o powierzchni 654m2) - przy ulicy Komunalnej IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:32:58 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości - przy ulicy Bohaterów Warszawy IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:44:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienia nieruchomości - przy ulicy Myśliwskiej 21b IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:49:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:14:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:24:18 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wydanych decyzji warunków zabudowy za lata 2014-2019 r. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:29:38 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli klubów sportowych w zakresie rozliczeń z udzielonych dotacji celowych na rok 2018. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 12:07:45 Wyprowadzenie z porządku obrad pkt. 17 - Rozpatrzenie odwołania mieszkańców Wapnicy na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 marca 2019r., w sprawie wniesionego w dniu 15 marca 2019 roku, protestu przeciwko ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członków rady sołeckiej. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 12:09:36 Wprowadzenie w pkt. 17 projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia odwołania z dnia 22 marca 2019 roku na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów nr SEK.0021.1.1.2019 z dnia 18 marca 2019 w sprawie protestu wyborczego dotyczącego ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członów rady sołeckiej IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 12:10:31 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia sesji IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:11:50 W uchwale w sprawie określenia warunków udzielania bonifikatya od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości w par. 1 ust. 2 pkt . 1 zmienia się wysokość bonifikaty na 60%, w pkt. 2 zmienia się wysokość bonifikaty na 50%, w pkt.3 zmienia się wysokość bonifikaty na 40%. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 15:15:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania z dnia 22 marca 2019 roku na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów nr SEK.0021.1.1.2019 z dnia 18 marca 2019 w sprawie protestu wyborczegoa dotyczącegoa ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członków rady sołeckiej IX sesja Rady Miejskiej za
2019-05-30 14:41:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 14:43:53 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 14:45:38 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:22:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 15:31:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:30:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:32:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:11:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:13:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:25:16 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zakładu Budżetowego – ZOŚ w zakresie wydatków na: a) utrzymanie dróg – akcja zima rok 2018 i 2019 do czasu kontroli b) dochody ze sprzedaży usług X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:13:18 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach, jako punkt 16 X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:20:06 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie, jako punkt 17. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:23:07 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:22:28 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych- gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje, jako punkt 18. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:19:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:47:53 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:06:08 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych- gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:10:52 Przesunięcie punktu 12 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy waeunków żyia mieszkańców Gminy Międzyzdroje jako punkt 10. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:17:52 Przesunięcie punktu 12 - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn .,,Międzyzdrojska Karta Mieszkańca jako punkt 11 . X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 15:23:43 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca zmienia się treść par. 7, która otrzymuje brzmienie: Zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia objęte Programem zostaną określone odrębnymi Zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów, w przypadkach, w których przepisy prawa wymagają uchwały Rady Miejskiej dla ustalenia wysokości określonej opłaty - zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia objęte Programem ustalone zostaną uchwałą Rady Miejskiej X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 15:20:41 Wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Międzyzdroje X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:17:10 Autopoprawka: W uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się następujące paragrafy: W par. 1.2 pkt. 1) stawka wynosi: 5 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. W pkt. 2) stawka wynosi 9 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Par. 2 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika: 1) o pojemności 60 l – 8,75 zł 2) o pojemości 120 l – 16,25 zł 3) o pojemności 240 l – 31,25 zł 4) o pojemności – 1100 l – 131,25 zł 2. Jeśli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicielowi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika: 1) o pojemności 60 l – 15,03 zł 2) o pojemości 120 l – 30,07 zł 3) o pojemności 240 l – 60,14 zł 4) o pojemności – 1100 l – 233,86 zł 1. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1) 173,25 za jeden domek letniskowy, lub inną nieruchomości wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 2) 330,76 za jeden domek letniskowy, lub inną nieruchomości wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:21:06 autopoprawka Zmienia się w par. 3. 1)zmienia się stawkę na 192 zł za jeden domek letniskowy, lub inną nieruchomości wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:10:03 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad projektem w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do sp. MTBS Sp. z o.o. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-05-30 17:18:54 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wykreśla się w par. 1 ustęp 1. W ustępie 2. zmienia się nazwę ulicy na Bursztynową. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:24:24 Do protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zakładu Ochrony Środowiska dodaje się radnego Jarosława Mazura, jako członka komisji. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 11:44:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 11:51:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 11:53:55 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:27:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:29:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:31:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 54/6 w Wapnicy) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:32:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 443 o pow. 9,17) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:37:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. Nr 83.3 o pow. 169 m2 i dz. Nr 82.3 o pow. 800 m2 przy ul. Promenada Gwiazd) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:41:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:52:19 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) za 2018 r. i 2019 r. i do czasu kontroli. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:08:23 2. Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019 zmienia się treść załącznika nr 10, który otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, zał. nr 13 staje się po zmianach zał. nr 3. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:12:04 3. Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 w załączniku nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa, zmieniają się w 2019 roku w poz. 1. dochody ogółem – 57 388 165,11,w poz. 1.1. dochody bieżące – 40 573 964,93, w poz. 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 533 805,14, w poz. 2 – wydatki ogółem – 69 332 682,79, w poz. 2.1. – wydatki bieżące – 48 267 232,48 zł. W załączniku nr 2 punkt 4 otrzymuje brzmienie: W roku 2019 planuje się dochody w kwocie 57 388 165,11 zł, a wydatki w kwocie 69 332 682,79 zł.” XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:27:57 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 12. projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:28:37 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 13. Projeku uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:29:08 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 14. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:29:33 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 15. Projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:30:02 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 16. Projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” na 2019 rok. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:30:31 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 17. Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie prze część roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:31:00 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:06:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:09:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:13:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:16:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:20:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” na 2019 rok. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:24:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie prze część roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:41:01 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości zmienia się podstawa prawna. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:26:33 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w par. 1.1. wybiera się na przewodniczącego zespołu - Jana Węglorza, na zastępcę przewodniczącego zespołu - Alinę Poskart, na członków zespołu : Dorotę Kluchę I Marcina Ambrożego. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:16:04 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków zmienia się w par. 1 kwota na 27 540,00 zł. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:01:08 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. w par. 1 wprowadza się dochód w poz. 801-80146-2700 – środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), z samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych – szkoła nr 2) w kwocie 16 tys. zł. W par. 2.1. wprowadza się wydatek w poz. 630-63095-4300-03 zakup usług pozostałych (zakup i montaż przebieralni na terenie kąpieliska oraz zakup i montaż stojaków na rowery) w kwocie 40 tys. ,, w poz. 900-90095-4300 zakup usług pozostałych (postawienie toalet przy zejściach na plażę) w kwocie 10 tys. zł, w poz. 801-80146-4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkoła nr 2) w kwocie 16 tys. zł. W tym samym paragrafie wprowadza się wydatki w: 926-92601-4210 – zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 7 tys. zł i w 926-92601-4300 – zakup usług pozostałych (sołectwo Wicko) – 7 028,63 zł. W par. 2.2. zmniejsza się następujące wydatki: a) w 900-90015-4210 zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 2 tys. zł, b) w 900-90015-4300 – zakup usług pozostałych (sołectwo Wicko) – 2 028,63, c) w 900-90095-4210 – zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 10 tys. zł., w poz. 700-70005-4390-02 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (inwentaryzacja powierzchni użytkowych lokali i budynków) w kwocie 50 tys. zł XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:25:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:27:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:29:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:31:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:31:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/64/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków gminnej ewidencji zabytków. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:52:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-08-29 13:01:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki PROMENADA Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach przez Spółkę Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:03:59 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Międzyzdroje z miastem Skadovsk – Ukraina i rejonem Żytkowiczskim, obwód Homelski – Republika Białoruś. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:05:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:24:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 3.07.2019 r. Pani Eleonory K. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w tym sprawy sprzedaży podwórka wraz z zapleczem gospodarczym. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:29:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 22.07.2019 r. Pani Anny M. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:23:59 Wniosek formalny o zakończenie dyskusji w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:45:41 Wniosek formalny wycofanie punktu obrad dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 487/25 o pow. 3.691 m2 i dz. Nr 487/26 o pow. 2.100 m2 przy ul. Nowomyśliwskiej) oraz skierowanie go do prac w komisjach RM. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-09-30 10:06:58 Wykreślenie z porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Gryfa Pomorskiego). XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:09:15 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:46:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:48:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:52:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:55:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Geodezyjnej). XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:57:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Międzyzdroje do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:02:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Porozumienia partnerskiego w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu w ramach Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska pn ,, Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam”. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:04:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:10:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:16:47 16. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wieloletnich umów dzierżaw nieruchomości gminnych oraz umów krótkoterminowych zawartych w latach 2018-2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:49:57 Autopoprawka: W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienia się w zał. nr 1 poz. 1, 1.1, 1.1.5, 2., 2.1. W tych pozycjach zwiększa się kwoty o 253 tys. w ramach przyznanej dotacji na świadczenia wychowawcze. W zał. nr 2 zmienia się punkt a) dochody bieżące w roku 2019 planuje się wykonać w wysokości ok. 42 050 000,00. W punkcie b) wydatki bieżące w roku 2019 planuje się na poziomie ok. 48 950 000,00. W punkcie c) w roku 2019 planuje się dochody w kwocie 58 848 517,63, a wydatki w kwocie 70 683 801,16. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 11:16:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 11:19:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 11:21:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:03:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:05:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:11:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:12:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:15:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:24:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:25:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach oraz w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:48:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:50:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. przy ul. Garażowej). XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:53:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (cz.dz. przy ul. Promenada Gwiazd o pow. 80 m2) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:20:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/12, 13, 14 przy ul. Gryfa Pomorskiego) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:22:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 234 o pow. 164 m2 przy ul. Światowida) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:23:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 153/26 o pow. 11 m2 przy ul. Turkusowej) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:24:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 59 o pow. 50 m2 przy ul. Orlej). XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:34:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (cz.dz. nr 230/32 przy ul. Plac Neptuna) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:49:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:14:18 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku w par. 3 wykreśla się zapis ,,z mocą obowiązującą od 1 września 2020 roku”. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:50:24 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w par. 1 zmienia się okres trwania dzierżawy z 15 lat na 10 lat. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:38:17 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko zmienia się par. 70, który otrzymuje brzmienie: ,, Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą ustalenia dotyczące obszaru objętego planem zawarte w: 1) Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko przyjętym uchwałą Nr XXXI/302/05 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 1092) z wyłączeniem § 80 przedmiotowej uchwały w zakresie ustaleń dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w brzmieniu: Poza gruntami przeznaczonymi na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z uchwałą Nr VI/45/92 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 sierpnia 1992 r. na cele nierolnicze przeznacza się 1,5377 ha gruntów rolnych, w tym: grunty orne VI kl. - 0,1137 ha, grunty orne V kl. - 0,2890 ha, łąki VI kl. - 1,0609 ha, łąki V kl. - 0,0726 ha, grunty zadrzewione - 0,0015 ha; 2) Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia przyjętym uchwałą Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 97, poz. 1776).” XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:33:44 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zmienia się pow. działki z 80 m2 na 75,5 m2 oraz załącznik mapowy oznaczony nr 1. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 10:14:57 Wykreślenie z porządku posiedzenia punktu 20¬ Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (tereny na plaży). XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 10:15:44 Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, jako punkt 20. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 10:17:17 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:47:50 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, zmienia się kwota w Rozdziale 7 § 1. wysokość środków finansowych z kwoty 902 000,00 zł na kwotę 902 600,00 zł, XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:18:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości (tereny na plaży) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:26:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:47:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:02:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:07:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:09:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:20:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:22:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/528/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie-Wapnica-Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:50:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:53:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:59:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:02:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:07:01 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 418 o pow. 3.112 m2 przy ul. Niepodległości) XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:08:52 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/10 o pow. 51 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-12-19 14:21:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 301/2 o pow. 12 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska) XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:22:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ( dz. nr 299/1 o pow. 202 m2na cz. dz. 302/2 o pow. 42 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:24:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( cz.dz. nr 478 o pow. 35,5 m2 przy ul. Plater). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:25:41 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (4 nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy) XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:27:09 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:33:12 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:34:39 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:57:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:30:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (udział wynoszący 128/158960 w nieruchomości na dz. nr 70/19 XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:31:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (na 10 lat dz. nr 70/17 o pow. 22,64 m2). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:08:23 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok w związku ze zgłoszonymi autopoprawkami zmieniają się kwoty dochodów, wydatków, deficytu, rozchodów i przychodów. W par. 9 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: spłatę zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingu do kwoty 656 000,00 zł”. Dodaje się par. 17 w brzmieniu: Ustala się wydatki w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 18) w kwocie 200 000,00 zł. W związku z dodaniem par. 17 zmienia się kolejność pozostałych paragrafów, w tym do par. 18 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: ,,dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:01:05 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019 zmienia się par. 2 ust. 1, w którym zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1 110 104,73. W tym paragrafie dodaje się nowe zadanie w 700-70095-4210 zakup materiałów i wyposażenia (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 8 539,81 zł. W par. 2 ust. 2 zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 529 424,18 i dodaje nowe zadania w 700-70095-4110 składki na ubezpieczenia społeczne (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 650,00, w 700-70095-4170 wynagrodzenia bezosobowe (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 3 825,00, w 700-70095-4270-02 zakup usług remontowych (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 3 663,79, w 700-70095-4300-04 (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 401,02. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:06:10 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok w par. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu” ,,zmienia się treść załącznika nr 10, który otrzymuje brzmienie według załącznika nr 3”. W związku z tą zmianą zmienia się zał. nr 4 i 5. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:44:25 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w zał. nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa zmienia się w 2020 r. poz. 1 na 66 551 140,93, poz. 1.1 na kwotę 47 081 044,16, poz. 1.1.5. na kwotę 28 243 864,00. Zmienia się poz. 1.1.5.1. na kwotę 9 395 261,00. Zmienia się poz. Nr 1.2. na kwotę 19 470 096,77 oraz poz. 1.2.2. na kwotę 5 109 183,54. Zmienia na 2020 rok poz. 2. i wynosi 77 878 984,40, poz. 2.1. na kwotę 51 721 039,31, w poz. 2.1.1 zmienia się kwota w 2020 r.- 19 676 602,82 a w roku 2024 – 19 700 000,00. Zmienia się poz. 2.2. i wynosi 26 157 945,09, zmienia się poz. 2.2.1. na kwotę 26 157 945,09. Zmienia się poz. 3. i wynosi -11 327 843,47, poz. 4. i wynosi 13 105 617,07. Zmienia się poz. 4.2. i wynosi 1 866 313,90 oraz poz. 4.2.1. i wynosi 1 866 313,90. Zmienia się poz. 4.3. i wynosi 6 739 303,17, a poz. 4.3.1 wynosi 4 961 529,57. W rozchodach budżetu zmienia się poz. 6, która będzie wynosić w 2020 r. – 19 449 326,86, w 2021 r. – 16 746 171,02, w 2022 r. – 13 989 192,97, w 2023 r. – 11 815 159,25. Zmienia się poz. 6.1., która w roku 2020 wyniesie 2 526 900,00, w roku 2021- 2 366 900,00, w roku 2023 – 2 040 200,00, w roku 2023- 1 713 500,00. Zmienia się poz. 7.1, która wyniesie -4 639 995,15, a poz. 7.2 wyniesie 3 965 621,92. Zmieniają się poz. 9.2 oraz 9.2.1, które w 2020 roku wyniosą 5 109 183,54 a w 2021 r. 632 847,62. Zmienia się poz. 9.2.1.1, która w 2020 roku wyniesie 5 019 229,59 a w 2021 r. 632 847,62. W poz. 9.3 i 9.3.1. kwota wyniesie 271 045,67, a w poz. 9.3.1.1. wyniesie 264 048,17. W poz. 9.4 i 9.4.1 kwoty w 2020 r. wyniosą 8 089 836,25 a w 2021 r. – 3 162 820,67. W poz. 9.4.1.1. w 2020 r. zmieni się kwota na 4 617 926,74 a w 2021 wynosić będzie 632 847,62. Poz. 10.1. w 2020 r. wyniesie 26 547 265,28, w 2021 – 7 568 176,65, w 2022 - 4 593 007,14 w 2023 – 4 461 709,89 w 2024 – 3 425 016,00 w 2025 – 1 296 415,00 w 2026 – 1 328 717,00 w 2027 – 1 360 824,00. Poz. 10.1.1. w 2020 r. wyniesie 5 749 590,19, w 2021 – 2 745 355,98, w 2022 – 2 266 307,14, w 2023 – 2 135 009,89, w 2024 – 1 098 316,00, w 2025 – 1 129 715,00, w 2026 – 1 162 017,00, w 2027 – 1 194 124,00. W poz. 10.1.2. w 2020 zmieni się kwota i wyniesie 20 797 675,06, w roku 2021 – 4 822 820,67, w roku 2022-2024 - 2 326 700,00. W poz. 10.7 i 10.7.2. w 2020 r. zmieni się kwota i wyniesie 346 000,00, w roku 2021 wyniesie 160 000,00, w roku 2022 – 2024 wyniesie 326 700,00. W poz. 10.7.2.1.1. w 2020 r. zmieni się kwota i wyniesie 346 000,00, w latach 2021-2024 wyniesie 160 000,00. W załączniku nr 2 – przedsięwzięcia WPF zmienia się poz. 1.1.1.3. łączne nakłady finansowe wyniosą 120 304,20, a limit w 2020 wyniesie 74 756,69. W poz. 1.1.2.1. limit w 2020 wyniesie 7 322 339,33 a w roku 2021 – 3 162 820,67. Zmienia się poz. 1.3.1.5 – łączne nakłady finansowe wyniosą 8 942 490,32 a limit na 2020 r. wyniesie 552 000,00, natomiast limit zobowiązań wyniesie 6 501 343,00. W poz. 1.3.1.11 łączne nakłady finansowe wyniosą 848 536,30 a limit na 2020 r. wyniesie – 163 860,00, a łączny limit zobowiązań wyniesie 163 860,00. W poz. 1.3.1.17 zmieni się łączny nakład finansowy i wyniesie 794 522,56, limit w 2020 wyniesie 78 000,00, w 2021 limit wyniesie – 79 000,00, w 2022 r. limit wyniesie – 80 000,00, w 2023 r. limit wyniesie 81 000,00, w 2024 r. limit wyniesie 82 000,00, w 2025 limit wyniesie 83 000,00, w 2026 r. limit wyniesie 84 000,00, w 2027 r. limit wyniesie – 85 000,00. Łączny limit zobowiązań wyniesie 250 848,00. W poz. 1.3.2.9 łączne nakłady finansowe wyniosą 1 558 528,84 a limit w 2020 wyniesie 1 526 548,84, natomiast limit zobowiązań wyniesie 3 717,94. W poz. 1.3.2.10 zmieni się okres realizacji od 2020 r., łączne nakłady finansowe wyniosą 405 000,00 z limitem na 2020 – 173 000,00 oraz limitem od 2021-2024 w kwocie 58 000,00 z limitem zobowiązań na 405 000,00. W poz. 1.3.2.12 zmienia się okres realizacji od 2020 r. z limitem 2020 – 107 000,00 oraz limitem zobowiązań – 251 000,00. W poz. 1.3.2.13 limit 2020 wyniesie 110 000,00, a limit zobowiązań wyniesie 110 000,00. W poz. 1.3.2.14 łączne nakłady finansowe wyniosą 320 000,00, limit 2020 – 317 000,00 a limit zobowiązań wyniesie 317 000,00. W objaśnieniach wartości przyjętych w WPF na lata 2020-2035 zmienia się kwota dochodu z tytułu podatku od nieruchomości i wyniesie 9 395 261. Wydatki bieżące wykazane w poz. 2.1. w roku 2020 planuje się na poziomie ok 51 200 000 zł. Wynik budżetu w roku 2020 wykazany w poz. 3 w roku 2020 wyniesie: dochody - 66 551 140,93 zł, wydatki – 77 878 984,40, a deficyt na poziomie 11 327 843,47. W pkt 7 do objaśnień dodaje się zdanie: W roku 2019 zawarto jedną umową leasingu na zakup zamiatarki do kwoty 448 000 zł (spłata następować będzie w następujący sposób: w roku 2019 do kwoty 118 000 zł, od roku 2020 do roku 2024 do kwoty 66 000 zł rocznie). Ponadto planuje się zawrzeć w 2020 roku dwie umowy leasingu: na zakup samochodu ciężarowego hakowca do kwoty 405 000 zł (spłaty następować będą w następujący sposób: w roku 2020 do kwoty 173 000 zł, od roku 2021 do roku 2024 do kwoty 58 000 rocznie) i na zakup ciągnika do kwoty 251 000 (spłata następować będzie w następujący sposób: w roku 2020 do kwoty 107 000 zł, od roku 2021 do roku 2024 do kwoty 36 000 rocznie). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:09:12 Autopoprawka: W Projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 zmienia się w zał. nr 1. Poz. 11.1. w roku 2019 kwota wyniesie 19 402 283,17 XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:17:23 Przyjecie projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:39:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnej przeznaczonej do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jako gminne przewozy pasażerskie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 10:23:54 Przyjęcie porządku obrad XVI Sesji wg następującej kolejności: 1. Otwarcie XVI Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 15.11.2019 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 12. Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/528/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie-Wapnica-Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. 18. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 418 o pow. 3.112 m2 przy ul. Niepodległości) 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/10 o pow. 51 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 301/2 o pow. 12 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska) 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ( dz. nr 299/1 o pow. 202 m2na cz. dz. 302/2 o pow. 42 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska). 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( cz.dz. nr 478 o pow. 35,5 m2 przy ul. Plater). 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (4 nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy) 26. Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody. 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (udział wynoszący 128/158960 w nieruchomości na dz. nr 70/19) 28. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (na 10 lat dz. nr 70/17 o pow. 22,64 m2). 29. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok. 30. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnej przeznaczonej do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jako gminne przewozy pasażerskie. 32. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli udzielonej dotacji Bibliotece Miejskiej za 2018 rok i do czasu kontroli za 2019 rok. 33. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 35. Wnioski komisji i radnych. 36. Wnioski i skargi mieszkańców Zakończenie obrad XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:46:59 Autopoprawka: Zmienia się w porządku posiedzenia tytuł projektu uchwały, która otrzymuje brzmienie: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:06:49 Przyjęcie zgłoszonych autopoprawek do projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok: 1. W dochodach bieżących w 756 75615 0310 zwiększa się kwota z wpływu z podatku od nieruchomości o 8 218,00. 2. W dochodach bieżących w 801 80148 0670 zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 38 695,00. 3. W dochodach bieżących w 855 85505 0690 zwiększa się kwota z wpływu z różnych opłat o 17 280,00, 4. W dochodach majątkowych w 900 90004 6257 zwiększa się kwotę o 211 644,78 na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" 5. W 630 63095 4300 – zakup usług pozostałych w tym ratownicy/kąpielisko strzeżone zmniejsza się wydatek o kwotę 16 560,00. 6. W 700 70095 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: Nagłośnienie Wikliny-Międzyzd.Budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 5 tys. zł. 7. W 750 75023 4300 zakup usług pozostałych w tym: usługi prawne i inne zwiększa się wydatek o kwotę 13 860,00. 8. W 750 75023 4480 zwiększa się wydatek o kwotę 8 218,00 na podatek od nieruchomości. 9. W 758 75818 4810 rezerwy w tym: celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zmniejsza się kwota wydatku o 50 tys. zł. 10. W 801 80101 4010 zmniejsza się wydatek na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: szkoła nr 2 o kwotę 8 400,00 11. W 801 80101 4170 zmniejsza się wydatek na wynagrodzenia bezosobowe w tym: szkoła nr 1 o kwotę 12 tys. zł. 12. W 801 80101 4421 zwiększa się wydatek na podróże służbowe zagraniczne w tym: Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively- Green Energy-szkoła nr 2 o kwotę 74 756,69 zł 13. W 801 80148 4170 wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2) zwiększa się wydatek o 8 400,00. 14. W 801 80195 4190 nagrody konkursowe (Piknik "U Bolesława")-Międzyzdr.Budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 2 500,00 zł. 15. W 801 80195 4210 zwiększa się wydatek na zakup materiałów i wyposażenia w tym: Piknik "U Bolesława")-Międzyzdr.Budżet Obywat. o kwotę 2 500,00 zł. 16. W 851 85120 4300 zakup usług pozostałych (sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- dorosłych) zwiększa się wydatek o kwotę 12 tys. 17. W 851 85154 4170 wynagrodzenia bezosobowe w tym: umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia zwiększa się wydatek o kwotę 12 tys. zł 18. W 851 85154 4300 zwiększa się wydatek na zakup usług pozostałych w kwocie 12 tys. zł. 19. W 855 85595 4210 w zakup materiałów i wyposażenia (Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka- Wapnica")-Międzyzrdr.Budżet Obywat. zwiększa się kwota wydatku o 1 850,00 zł. 20. W 855 85595 4300 zwiększa się wydatek na zakup usług pozostałych (Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka- Wapnica")-Międzyzdr.Budżet Obywat. o kwotę 3 150,00 zł. 21. W 900 90003 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się wydatek o 6 tys. zł. 22. W 900 90095 2310 zmniejsza się o kwotę 7 tys. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina Golczewo) 23. W 921 92116 2480 zmniejsza się o 24 400,00 dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 24. W 921 92195 4210 zakup materiałów i wyposażenia (Wypożyczalnia gier planszowych)-Międz.Bud.Obywat. zwiększa się wydatek o 5 tys. zł 25. W 921 92195 4300 w zakup usług pozostałych w tym: Ebooki i Audiobooki w Bibliotece-Międzyzd. Budżet Obywat.(zwiększenie wydatku o 5 tys.), Międzyzdrojskie Neptunalia -Międzyzdr.Bud.Obyw. (zwiększenie wydatku o 5 tys.) zwiększa się wydatek o kwotę 10 tys. zł. 26. W 926 92605 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Bezpłatne zajęcia samoobrony w Wapnicy)- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski zwiększa się wydatek o kwotę 3 500,00 zł. 27. W 926 92605 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: Z "Falą na sportowo"-olimpiady rodzinne- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększenie wydatku o 5 tys.), Orlik na piątkę-Międzyzdrojski Budżet Obywat. (zwiększenie wydatku o 5 tys.), Bezpłatne zajęcia samoobrony w Wapnicy- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększenie wydatku o 1 500,00) zwiększa się wydatek ogólnie o kwotę 11 500,00. 28. W 926 92605 4300 zakup usług pozostałych w tym: Zawody Lekkoatletyczne pn."Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej"-Międzyzdr.budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 5 tys. zł. 29. W 600 60016 6050 zwiększa się kwotę o 896 461,84 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: rozbudowa drogi gminnej dojazdowej -ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami (zwiększono środki o kwotę 1 032 761,84), przebudowa ul. Głównej w Lubinie (zmniejszono środki o 270 tys.), budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Wicko (zwiększenie środków o 70 tys. zł.), wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu- automatyczne słupki drogowe (zwiększenie środków o 63 700,00 zł). 30. W 700 70005 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działek nr 302/2 i 301/2,obr.21 Międzyzdroje) zwiększa się kwota o 23 200,00. 31. W 754 75412 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu typu PICK-UP lub SUV dla OSP Lubin) Międzyzdrojski Budżet Obywatelski zwiększa się o kwotę 50 tys. zł. 32. W 758 75818 6800 zmniejsza się o 150 tys. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 33. W 801 80195 6050 zwiększa się o 160 tys. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: adaptacja budynku przy ul. Kolejowej nr 33 w Międzyzdrojach na obiekt wielofunkcyjny (zwiększa się środki o 60 tys.), budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększa się środki o 50 tys.), budowa placu zabaw pn "Na leśnej górce" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększa się środki o 50 tys.) 34. W 900 90002 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa PSZOK) zwiększa się wydatek o kwotę 257 000,00 zł. 35. W 900 90002 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy (leasing-samochód ciężarowy hakowiec) zwiększa się wydatek o kwotę 118 tys. 36. W 900 90003 6060 zwiększa się o 23 370,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pługa). 37. W 900 90003 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy w tym: leasing-ciągnik zwiększa się wydatek o 71 tys. 38. W 900 90004 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach) zwiększa się wydatek o kwotę 211 644,58 zł. 39. W 900 90004 6059 zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach) o kwotę 210 157,58. 40. W 900 90015 6050 zwiększa się o 200 tys. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Międzyzdroje). 41. W załączniku nr 9 "Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych" dokonano następujących zmian: 1/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego -szkolenie dzieci i młodzieży", 2/ zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej", 3/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego", 4/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate", 5/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów", 6/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki". XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:49:11 Wniosek formalny o wykreślenie ul. Kolejowej z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w srawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:54:12 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli dotacji udzielonej Bibliotece Miejskiej za 2018 rok i do czasu kontroli za 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:25:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:27:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:28:14 Przyjecie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:32:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:27:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:33:07 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za rok 2019. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:38:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na rok 2020. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:45:15 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:46:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:48:37 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:49:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 15:00:41 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z połączonej kontroli realizacji wniosków składanych przez Radę Miejską w roku 2018 i 2019 i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2020-01-28 12:13:36 Przyjęcie zmienionego porządku Sesji wg. następującej kolejności: 1. Otwarcie XVIII Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołów z dnia 19.12.2019 r. oraz z 14.01.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 9. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku. 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za rok 2019. 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na rok 2020. 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019. 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok. 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. 17. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z połączonej kontroli realizacji wniosków składanych przez Radę Miejską w roku 2018 i 2019 i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. 18. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 19. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 21. Wnioski komisji i radnych. 22. Wnioski i skargi mieszkańców 23. Zakończenie obrad XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 13:55:55 Wniosek formalny zamknięcie dyskusji nt. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego ,,Nowe Centrum" XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:21:21 Autpoprawka: w projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego m. M-je na terenie ograniczonynym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pom., Nowomyśliwską, Komunalną w załączniku graficznym i w tekście projektu uchwały dodaje sie do symbolu terenu elementarnego MW 6 symbole UTH/U/KDP, zgodnie z funkcjami wyszczególnionymi w opisie przeznaczenia tego terenu. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:23:07 Autpoprawka: w projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego m. M-je na terenie ograniczonynym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pom., Nowomyśliwską, Komunalną wykreśla się określenie zabudowy apartamentowej opisane w par. 3 pkt 27 oraz wszędzie, gdzie w projekcie uchwały to określenie występuje. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:21:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:23:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:29:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:36:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:46:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 324/7 o pow. 63 m2 ul. Marii Skłodowskiej-Curie). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:47:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 70/12 o pow. 44 m2 – cz. tarasu molo). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:48:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 377 o pow. 326 m2 przy ul. Niepodległości). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:50:12 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 395/9 o pow. 138 m2 przy ul. Myśliwskiej). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:51:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 331 o pow. 120 m2 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:52:51 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 70/17 o pow. 10,34 m2 – wieżyczka przy molo) XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:53:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:55:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/411/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyzdroje oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:56:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:58:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za organizowane przez Gminę Międzyzdroje usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:01:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z Miastem-Gminą Cassino we Włoszech. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:03:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:04:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:06:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Wapnica. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:07:12 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych za rok 2019. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:08:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:20:35 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020, zmienia się paragraf 600-60041-4300-01 i nazwa zadania, które otrzymuje brzmienie: ,,600-60041-6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie instalacji lokalnego systemy sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie oraz na terenie portu jachtowego w Wapnicy)”. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:27:58 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 RM w M-jach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w załączniku nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa zmieniają się pozycje: 2.1 na kwotę 52 934 422,67, poz. 2.2 na kwotę 27 937 892,54, poz. 7.1 na kwotę -4 475 874,75, poz. 7.2 na kwotę 5 403 069,37, poz. 8.2- 22,52%, poz. 8.3 w 2021 r – 12,99%, w 2022 r. – 17,19%, w 2023 r. – 20,75%, w 2026 r. – 4,09%, w 2027 r. – 7,58%, poz. 8.3.1. w 2020 r – 17,15%, w 2021 r. – 15,98%, w 2022 r. – 20,18%, w 2023 r. – 20,75%, w 2026r. -7,06%, w 2027 r. – 7,58%, w poz. 10.1.1. w 2021 r. 3 013 514,73, w 2022 r. 2 464 187,14. W załączniku nr 2 – przedsięwzięcia WPF zmienia się poz. 1.a. limit 2021 na kwotę 3 013 514,73 oraz limit 2022 na kwotę 2 464 187,14, w poz. 1.3.1.8 okres realizacji do 2022 r., limit 2021 wyniesie 18 000,00 a w 2022 r. 2 000,00, w poz. 1.3.1.8 limit zobowiązań wyniesie 64 200,00. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:11:11 Wykreśla się z porządku posiedzenia projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Międzyzdrojach XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:12:36 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 10 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/I/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:13:19 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 11- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:35:42 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach zmienia się par.3, który otrzymuje brzmienie: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, 2) Szkoła podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, 3) Przedszkole Miejskie nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach, 4) Żłobek Miejski w Międzyzdrojach, 5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:13:52 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:44:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:40:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:38:52 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej zmienia się tytuł projektu, który otrzymuje brzmienie: w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-03-06 13:00:22 Przyjecie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:02:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:03:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:12:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/475/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-04-28 15:51:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:55:01 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2020. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:56:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:00:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/481/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:03:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:05:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:07:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:10:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez część roku. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:12:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:15:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2020 XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:14:21 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2020 dodaje się uzasadnienie w treści: Na mocy art. 11a, w związku z art. 11 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz 638), Rada gminy w drodze uchwały podejmuje corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Określa on wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w 2020 r. Burmistrz Międzyzdrojów, zgodnie z ww. ustawą, przygotował projekt programu, który został przesyłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kamieniu Pomorskim, dzierżawcy obwodu łowieckiego działającego na obszarze gminy – Kołu Łowieckiemu „Dzik” Świnoujście oraz Fundacji „Psia Kość” z Kamienia Pomorskiego. Środki na realizację zadań wynikających z programu uwzględniane są każdego roku w budżecie Gminy Międzyzdroje. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:42:01 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:40:50 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:43:36 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 7 projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:44:38 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 11 projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:46:01 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-05-20 14:54:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje. XXII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-05-20 14:52:56 Autopoprawka: § 1. 1. Ustala się wykaz kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje: 1) Kąpielisko Zachód – obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo, z zabezpieczeniem ratowniczym na odcinku długości 100 m w Sezonie I oraz na odcinku długości 500 m w Sezonie II, z wyłączeniem 50 m pasa bezpieczeństwa. 2) Kąpielisko Wschód – obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo, z zabezpieczeniem ratowniczym na odcinku długości 100 m w Sezonie I oraz na odcinku długości 300 m w Sezonie II, z wyłączeniem 50 m pasa bezpieczeństwa. 2. Współrzędne geograficzne kąpielisk, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się sezon kąpielowy: 1) Sezon I – na okres od 15 do 30 czerwca 2020 r. oraz od 1 do 15 września 2020 r., 2) Sezon II – na okres od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. XXII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-05-28 14:03:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:05:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:07:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 13:41:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 13:46:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/566/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:17:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:54:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubin oraz części obrębu Wapnica, gmina Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:57:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 15:31:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 15:07:27 Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie poniesionych wydatków finansowych z budżetu gminy w 2019 r. przez Ochotnicze Straże Pożarne. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 12:09:48 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:50:42 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2020-05-28 15:29:20 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju: w par. 1.1 ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla sołtysów w wysokości 250 zł. - § 1 ust. 3: Dieta, o której mowa w ust. 1, ulega podwyższeniu o 100 zł za każde uczestnictwo sołtysa w sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, na którą sołtys zostaje wezwany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej z uwagi na związek przedmiotu obrad z pełnioną przez sołtysa funkcją, niezależnie od liczby sesji w danym miesiącu. § 7:Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:42:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:43:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:45:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:01:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 63m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie). XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:03:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 368m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:05:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 299m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:06:41 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 166 o pow. 488m² w Wapnicy) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:08:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 121/3 o pow. 24m² przy ul. Plażowej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:13:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 526 obręb 21 przy ul. Piaskowej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:14:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 58 przy ul. Leśnej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:15:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 64 przy ul. Leśnej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:16:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 32, 34, 42, obręb Wicko) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:17:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 106, 122, 124, 95, obręb Wicko) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:18:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 245/1, 239/2, 205, obręb 21) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:40:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:42:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:43:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/305/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:44:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:00:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:11:42 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 833 o pow. 146m² przy ul. Promenada Gwiazd) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:17:31 Przyjęcie porządku obrad ze zmianami, wg następującej kolejności: 1. Otwarcie XXIV Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 28.05.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 10. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 63m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie). 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 368m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 299m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 166 o pow. 488m² w Wapnicy) 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 121/3 o pow. 24m² przy ul. Plażowej) 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 83/3 o pow. 146m² przy ul. Promenada Gwiazd) 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 526 obręb 21 przy ul. Piaskowej) 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 58 przy ul. Leśnej) 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 64 przy ul. Leśnej) 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 32, 34, 42, obręb Wicko) 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 106, 122, 124, 95, obręb Wicko) 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 245/1, 239/2, 205, obręb 21) 23. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. 24. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 25. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/305/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 26. Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 27. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 28. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 30. Wnioski komisji i radnych. 31. Wnioski i skargi mieszkańców. Zakończenie obrad XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:19:06 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:50:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:47:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:41:33 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych: w par. 10 dopisuje się zdanie: traci moc uchwała nr XLVI/501/18 z 28.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:38:07 Wprowadza się do porządku obrad w punkcie 28 projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 09:41:59 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:17:08 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:18:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:27:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:28:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:29:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:13:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 324/10 o pow. 60 m2 przy ul. Niepodległości). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:18:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 322/2 o pow. 66 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:19:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru przeprowadzenie likwidacji spółki. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:24:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 255/3 o pow. 2x30 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres do 30 kwietnia 2030 r.). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:37:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:39:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:40:52 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/267/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:41:52 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/268/20 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:42:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:44:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje za lata 2017-2018. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:45:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:11:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Kolejowej 29) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:46:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. (dz. nr 60/3 o pow. 1.206 m2 przy ul. Boh. W-wy). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:58:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w M-jach i ustanowienie służebności gruntowej.(dz. 74.6 przy ul. Boh. W-wy o pow. 595 m2) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:16:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 391 o pow. 713 m2 przy ul. Zwycięstwa) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:21:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości(dz. nr 255.3 o pow. 48,40 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres 3 lat). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:23:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 230.32 o pow. 4,5 m2na Placu Neptuna na okres do 31.12.2022 r.) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:36:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (na okres 10 lat cz. dz. nr 833 o pow. 146 m2 przy ul. Promenada Gwiazd) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 09:19:29 Przyjęcie zmienionego porządku obrad: 1. Otwarcie XXV Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 3.07.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Przedstawienie, analiza oraz debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok. 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. a) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Międzyzdrojów z wykonania budżetu za 2019 rok; b) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy; c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyzdrojów; d) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach; e) dyskusja; 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. 10. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. (dz. nr 60/3 o pow. 1.206 m2 przy ul. Boh. W-wy). 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w M-jach i ustanowienie służebności gruntowej (dz. 74.6 przy ul. Boh. W-wy o pow. 595 m2) 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (przy ul. Kolejowej 29) 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 324/10 o pow. 60 m2 przy ul. Niepodległości). 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 39/1 o pow. 713 m2 przy ul. Zwycięstwa) 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 322/2 o pow. 66 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 20. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru przeprowadzenie likwidacji spółki. 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości(dz. nr 255/3 o pow. 48,40 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres 3 lat). 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 230/32 o pow. 4,5 m2na Placu Neptuna na okres do 31.12.2022 r.) 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 255/3 o pow. 2x30 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres do 30 kwietnia 2030 r.). 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 256 o pow. 5 m2, 13,80 m2, 13,80 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy –Amfiteatr, na okres do 30 kwietnia 2030 r.). 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (na okres 10 lat cz. dz. nr 83/3 o pow. 146 m2 przy ul. Promenada Gwiazd) 26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. 27. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/267/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. 29. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/268/20 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 30. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 31. Projekt uchwały w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje za lata 2017-2018. 32. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 33. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 34. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 35. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 36. Wnioski komisji i radnych. 37. Wnioski i skargi mieszkańców. 38. Zakończenie obrad. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:09:54 Wniosek formalny o odesłanie do dalszych prac w komisjach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (przy ul. Kolejowej 29) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2020-08-27 11:29:53 Wycofanie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 256 o pow. 5 m2, 13,80 m2, 13,80 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy –Amfiteatr, na okres do 30 kwietnia 2030 r.). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:11:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:14:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:19:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:33:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:35:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:37:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 523 o pow. 10 m2 przy ul. Piaskowej) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:57:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 19 o pow. 1608 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:05:55 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej (dz. nr 21/5 o pow. 4.631 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:09:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (działki w Wapnicy nr 185/5, 185/6, 185/7). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:10:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 245 i 257 o pow. 22,2 m2 w Wapnicy). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:11:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 410/2 o pow. 1 m2 i dz. nr 93 o pow. 39,88 m2). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:12:38 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 548 o pow. 11,54 m2 ul. Niepodległości). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:13:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 77 o pow. 31 m2 w Wicku). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:14:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 128 o pow. 6,12 m2 ul. Polna). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:17:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:04:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:19:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Międzyzdroje. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:59:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (3 działki w Wicku). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 12:06:58 Przyjęcie porządku posiedzenia po zmianach wg następującej kolejność: 1. Otwarcie XXVI Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 27.08.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 523 o pow. 10 m2 przy ul. Piaskowej) 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 19 o pow. 1608 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (3 działki w Wicku). 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej (dz. nr 21/5 o pow. 4.631 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (działki w Wapnicy nr 185/5, 185/6, 185/7). 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 245 i 257 o pow. 22,2 m2 w Wapnicy). 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 410/2 o pow. 1 m2 i dz. nr 93 o pow. 39,88 m2). 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 548 o pow. 11,54 m2 ul. Niepodległości). 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 77 o pow. 31 m2 w Wicku). 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 128 o pow. 6,12 m2 ul. Polna). 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. 23. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Międzyzdroje. 24. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 25. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 27. Wnioski komisji i radnych. 28. Wnioski i skargi mieszkańców. 29. Zakończenie obrad. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:16:32 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych zmienia się treść par. 1, który otrzymuje brzmienie: § 1. W uchwale Nr XXIV/271/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3631) wprowadza się następujące zmiany: 1. Uchyla się § 2. ust. 2. 2. Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie: ,,Najemca lokalu komunalnego może dokonać jego wykupu w trybie określonym w § 2 – 5 nie wcześniej niż po upływie 5 lat od momentu podpisania z Gminą Międzyzdroje umowy najmu lokalu.” XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:15:58 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w wieloletniej prognozie finansowej zmienia się poz. 10.1 wydatki objęte limitem w roku 2021 wynoszą 13 466 416,28 a w roku 2022 – 5 411 562,22. W poz. 10.1.1 – wydatki bieżące w roku 2021 wynoszą 4 977 162,73 a w roku 2022 – 2 925 161,14. W 10.1.2- wydatki majątkowe w roku 2021 wynoszą 8 489 253,55. W zał. nr 3- wykaz przedsięwzięć wieloletnich zmienia się poz. 1.3.1.2 z okresem realizacji zadania do 2022 r., gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 953 757,28 a limit wydatków w rozbiciu na lata 2021 wynosi 82 800,00 zł, a w roku 2022 - 9 200,00 zł, z limitem zobowiązań na kwotę 182 400,00. Zmienia się poz. 1.3.2.22 gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 638 463,67 z limitem wydatków w roku 2021 na kwotę 273 253,29 oraz z limitem zobowiązań na kwotę 638 463,67 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:08:04 Autopoprawka: W projekcie w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020 w par. 2.1 dodaje się następujące zadania: - w 630-63003-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych ( Na szlaku Ottonowym – punkt informacji i spotkań w Lubinie na działkach 169/1 i 169/2 w kwocie 30 tys. zł.; - w 750-75023-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach) w kwocie 23 314,50 zł; - w 801-80101-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach- szkoła nr 1) w kwocie 103 793,58 zł; - w 801-80101-6050 wydatek inwestycyjny jednostek