Komisja Spraw Komunalnych i Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Spraw Komunalnych i Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr I/5/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Aksman członek
Ewelina Jakubowska członek
Katarzyna Natkańska członek
Alina Poskart członek
Mariusz Samołyk członek
Krzysztof Szlaski 0przewodniczący
Filip Szyszkowski członek