Przejdź do treści

Bartłomiej Cieślikiewicz

Zdjęcie: Bartłomiej Cieślikiewicz
Zdjęcie: Bartłomiej Cieślikiewicz

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt bartlomiej_cieslikiewicz@miedzyzdroje.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Spraw Komunalnych i Społecznych stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 14:23:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:21:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzyzdrojów. I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:49:38 Proponuje się radnego Pana Tristana Beltera jako członka do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 13:20:51 Przyjęcie nowego porządku posiedzenia wg następującej kolejności: Porządek obrad: 1. Otwarcie inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych. 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach IX kadencji. 4. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej: a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przeprowadzenie głosowania tajnego, d) ogłoszenie wyniku głosowania tajnego i odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, e) przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Międzyzdrojów. 7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Międzyzdrojów. 8. Przekazanie insygniów Gminy Międzyzdroje: łańcucha Burmistrza Międzyzdrojów oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej. 9. Projekt uchwały w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przeprowadzenie głosowania tajnego, d) ogłoszenie wyników głosowań i odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 11. Powołanie radnych do komisji Rady Miejskiej na podstawie złożonych deklaracji. a) przeprowadzenie głosowań nad zgłoszonymi w deklaracjach kandydatami do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, b) wskazanie przez członków komisji Przewodniczącego Komisji, c) głosowanie Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, d) Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, określenie jej składu oraz przedmiotu działania; e) przeprowadzenie głosowań nad zgłoszonymi w deklaracjach kandydatami do Komisji Spaw Komunalnych i Społecznych, f) wskazanie przez członków komisji Przewodniczącego Komisji, g) głosowanie Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spaw Komunalnych i Społecznych; h) Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Spaw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz przedmiotu działania; 12. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i określenia jej składu. 13. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i określenia jej składu. 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzyzdrojów. 15. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej. I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:56:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, określenie jej składu oraz przedmiotu działania I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:04:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Spaw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz przedmiotu działania I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:15:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i określenia jej składu. I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:20:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i określenia jej składu. I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:21:00 Określa się wybór 2 Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:50:03 Proponuje się radnego Pana Stanisława Chabinkę jako członka do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:47:56 Proponuje się radną Panią Iwonę Czyż jako członka do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:50:30 Proponuje się radną Panią Dorotę Kluchę jako członka do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:51:31 Proponuje się radnego Pana Jarosława Mazura jako członka do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:52:44 Proponuje się radnego Pana Roberta Osińskiego jako członka do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:53:04 Proponuje się radnego Pana Krzysztofa Szlaskiego jako członka do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:53:22 Proponuje się radnego Pana Pawła Woszczyka jako członka do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 13:41:55 Powołuje się do komisji skrutacyjnej dot. przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej radnych: Tomasza Rychłowskiego, Stanisława Chabinkę i Sebastiana Poskarta. I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:58:35 Proponuje się radnego Pana Bartłomieja Cieślikiewicza jako członka do Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:58:57 Proponuje się radnego Pana Błażeja Karasiewicza jako członka do Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:58:01 Proponuje się radną Panią Katarzynę Natkańską jako członka do Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:59:37 Proponuje się radnego Pana Henryka Nogalę jako członka do Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:00:16 Proponuje się radnego Pana Sebastiana Poskarta jako członka do Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:00:55 Proponuje się radnego Pana Tomasza Rychłowskiego jako członka do Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:01:18 Proponuje się radną Panią Ewę Trott jako członka do Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:08:22 Proponuje się radnego Pana Tristana Beltera jako członka do Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:08:39 Proponuje się radnego Panią Dorotę Kluchę jako członka do Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:08:00 Proponuje się radną Panią Katarzynę Natkańską jako członka do Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:07:26 Proponuje się radnego Pana Jarosława Mazura jako członka do Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:09:03 Proponuje się radnego Pana Pawła Woszczyka jako członka do Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:17:14 Proponuje się radnego Pana Błażeja Karasiewicza jako członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:17:31 Proponuje się radnego Pana Roberta Osińskiego jako członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:17:55 Proponuje się radnego Pana Sebastiana Poskarta jako członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:18:15 Proponuje się radnego Pana Tomasza Rychłowskiego jako członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:16:54 Proponuje się radną Panią Ewę Trott jako członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 14:56:08 Proponuje się radną Panią Iwonę Czyż na Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:03:48 Proponuje się radną Panią Katarzynę Natkańską na Przewodniczącą Komisji Spraw Komunalnych I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:11:11 Proponuje się radnego Pana Jarosława Mazura na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:19:01 Proponuje się radną Panią Ewę Trott na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:19:38 Proponuje się radnego Pana Błażeja Karasiewicza na Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2024-05-07 15:14:09 Proponuje się radną Panią Dorotę Kluchę na Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za