Komisja skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-20 uchwałą nr III/40/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Aksman członek
Ewelina Jakubowska członek
Krystian Mazur 0przewodniczący
Katarzyna Natkańska członek
Alina Poskart 1 wiceprzewodniczący