Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
22-05-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, sala 101-102

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  • 2. Wnioski Radnych do porządku posiedzenia.
  • 3. Analiza wykonania budżetu Gminy za rok 2023.
  • 4. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
  • 5. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
  • 6. Zakończenie posiedzenia.