Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Spraw Komunalnych i Społecznych

Data posiedzenia
17-05-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, sala 101-102

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  • 2. Wnioski Radnych do porządku posiedzenia.
  • 3. Analiza potrzeb mieszkańców miasta i sołectw.
  • 4. Analiza polityki mieszkaniowej w zakresie zasobu komunalnego Gminy Międzyzdroje.
  • 5. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
  • 6. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
  • 7. Zakończenie posiedzenia.