Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Data posiedzenia
07-06-2024, godz. 11:30
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, sala 101-102

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  • 2. Wnioski Radnych do porządku posiedzenia
  • 3. Informacja na temat podjętych działań związanych z przygotowaniem do sezonu letniego i działań związanych z promocją, turystyką, kulturą, bezpieczeństwem i gospodarką komunalną.
  • 4. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
  • 5. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
  • 6. Zakończenie posiedzenia.