Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. niedrożnej kanalizacji na drodze 1001Z w Wapnicy

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-02-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Samołyk wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Artur Widorowski

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-02-27