Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy na rok 2019 podpisano bezprzetargowo umowy dzierżawy?, Czy zostały wydane wz. do 16 m od początku nowej kadencji?, dot. projektu wizualnego oceanarium, dot. windy w SP1, dot. projektu Morze Zieleni, dot. dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania,

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Międzyzdrojów
data wpływu: 2019-01-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Iwona Czyż radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Grażyna Dubako, Tadeusz Konopacki, Edyta Konarzewska, Sylwia Węgrzycka-Wnuk, Teresa Wróbel

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,, data odpowiedzi: 2019-02-14