Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
33 - rozwiń dot. materiałów składowanych w kontenerach przy ul. Wąskiej, dot. zgodności zagospodarowania terenu z ppz przy ul. Wąskiej interpelacja Grażyna Iwaszczyszyn 2019-11-05 2019-11-14
32 - rozwiń dot. specyfikacji i rozliczenia działek przekazanych do sp. Nowe Centrum, dot. środków finansowych pozyskanych przez MTBS za dzierżawy lokali użytkowych, dot. informacji o zadłużeniu najemców za lokale gminne interpelacja Katarzyna Natkańska 2019-09-30 2019-10-04
31 - rozwiń dot. ilości osób zakwaterowanych na Festiwal Gwiazd, inf. kto poniósł koszty usługi gastronomicznej w formie bankietu oraz zestawienie wynagrodzenia agencji, dot. specyfikacji wydatku na promocję gminy w kwocie 50 tys. i ew. podpisaną umowę, pytania dot. sp. Nowe Centrum i budowy Ratusza dot. kwot z dzierżaw lokali przy ul. Norwida interpelacja Iwona Czyż 2019-09-30 2019-10-04
30 - rozwiń dot. polityki kadrowej w SP 1,2 i Gimnazjum dot. analizy kosztów przystosowania budynku przy ul. Kolejowej 29 na żłobek miejski dot. kryteriów wyboru na obsługę medialną Gminy dot. kosztów poniesionych na Festwial Gwiazd, dot. oceanarium i zgody na sprzedaż napojów alkoholowych, dot. określenia strategi realizacji inwestycji, dot. zatrudniania przez kierowników członków rodzin w spółkach, dot. poniesionych kosztów związanych z przesiedleniem mieszkańców z ul. Norwida i Kolejowej, dot. reklam na obiektach WO interpelacja Iwona Czyż 2019-08-29 2019-09-12
29 - rozwiń dot. kosztorysu budowy chodnika łączącego Wapnicę z Lubinem zapytanie Mariusz Samołyk 2019-08-29 2019-09-11
28 - rozwiń dot. prac porządkowych na plaży przy Marinie zapytanie Mariusz Samołyk 2019-08-29 2019-09-04
27 - rozwiń dot. łąki kwietnej zapytanie Mariusz Samołyk 2019-08-29 2019-09-04
26 - rozwiń dot. częstotliwości robienia przeglądów oświetlenia ulicznego interpelacja Krzysztof Szlaski 2019-06-27 2019-07-12
25 - rozwiń dot. zrobienia łąk kwietnych interpelacja Mariusz Samołyk 2019-06-27 2019-07-10
24 - rozwiń dot. plaży przy Marinie zapytanie Mariusz Samołyk 2019-06-27 2019-07-05
23 - rozwiń dot. polityki kadrowej w SP 1,2 i Gimnazjum, dot. analizy kosztów przystosowania budynku przy ul. Kolejowej 29 na żłobek miejski, dot. kryteriów wyboru na obsługę medialną Gminy interpelacja Iwona Czyż 2019-06-27 2019-07-10
22 - rozwiń zmiana organizacji ruchu przy ul. Cichej interpelacja Józef Bogusław Sutyła 2019-05-30 2019-06-11
21 - rozwiń dot. zapytania do rządu o postęp na zmianą możliwości opłat za postój w SPP w weekendy, dot. kosztorysu ustawienia butelkomatów interpelacja Filip Szyszkowski 2019-05-30 2019-06-11
20 - rozwiń dot. zawartych umów z firmą API Connect, umorzenia podatku, koszty poniesione przez MTBS przy przesiedlaniu osób z ul. Kolejowej 1, 3, dot. remontu ul. Bocznej, dot. wydania przez organ wykonawczy interpretacji indywidualnej w zakresie subwencji, dot. uaktualnienia BIP, zmiana uchwały o SPP, oświetlenie ul. Bukowej, stworzenie miejsc parkingowych przy Bibliotece, naprawić alejkę wzdłuż torów kolejowych, zamontowanie spowalniaczy na ul. Zwycięstwa, zmiana organizacji ruchu przy ul. Cichej interpelacja Iwona Czyż 2019-05-30 2019-06-04
19 - rozwiń dot. przenośnych toalet w Lubinie przy ul. Dobrej zapytanie Mariusz Samołyk 2019-05-30 2019-06-14
18 - rozwiń dot. ilości miejsc w żłobku zapytanie Mariusz Samołyk 2019-05-30 2019-06-07
17 - rozwiń dot. finansowania kosztów funkcjonowania Wikliny interpelacja Mariusz Samołyk 2019-05-30 2019-06-12
16 - rozwiń dot. ppz i oświetlenia na ul. Żwirowej interpelacja Grażyna Iwaszczyszyn 2019-05-13 2019-05-23
15 - rozwiń dot. wypłaconych premii dla UM, dot. zmian w umowie dzierżawy Spółki Heureka interpelacja Iwona Czyż 2019-04-08 2019-04-23
14 - rozwiń dot. etapu budowy pawilonów handlowych na promenadzie. Na jakim etapie jest rozbudowa żłobka. Jaki jest koszt budowy i wyposażenia nowego ratuszu, dot. uregulowania subwencji wyrównawczej. dot. inwestycji nowego budynku MTBS, szczegółowy wykaz dróg do remontu interpelacja Iwona Czyż 2019-04-25 2019-05-08
13 - rozwiń kosztorys inwestorki na remont nawierzchni jezdni 802106Z w Wapnicy oraz kosztorys inwestorski na budowę chodnika łączącego Wapnicę i Lubin interpelacja Mariusz Samołyk 2019-04-25 2019-05-10
12 - rozwiń dot. dofinansowania do projektu Morze zieleni, dot. przydziału lokali handlowych, dot. umowy z firmą API Connect, dot. działań ZGWW, dot. zagospodarowania budynku gimnazjum, dot. połączenia spółek MTBS i Marina, dot. miejscowych planów zagosp. przestrzennego, dot. przejęcia terenów MDK interpelacja Iwona Czyż 2019-03-21 2019-04-05
11 - rozwiń dot. zawartej umowy na dz. nr 61 interpelacja Iwona Czyż 2019-03-26 2019-03-27
10 - rozwiń dot. zlikwidowania zabudowy dz. 70/12 zapytanie Józef Bogusław Sutyła 2019-03-21 2019-03-27
9 - rozwiń dot. naprawy jezdni na ul. Gryfa Pom. - Nowomyśliwska-Rybacka interpelacja Józef Bogusław Sutyła 2019-03-21 2019-04-01
8 - rozwiń dot. remontu i przeniesienia placu zabaw z promenady do SP 2 interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-15 2019-02-27
7 - rozwiń dot. budowy chodnika Wapnica-Lubin interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-14 2019-02-21
6 - rozwiń dot. niedrożnej kanalizacji na drodze 1001Z w Wapnicy interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-14 2019-02-27
5 - rozwiń dot. remontu ul. Bocznej w Lubinie interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-13 2019-02-18
4 - rozwiń dot. powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na dofi. zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu interpelacja Katarzyna Natkańska 2019-02-11 2019-02-19
3 - rozwiń Czy na rok 2019 podpisano bezprzetargowo umowy dzierżawy?, Czy zostały wydane wz. do 16 m od początku nowej kadencji?, dot. projektu wizualnego oceanarium, dot. windy w SP1, dot. projektu Morze Zieleni, dot. dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania, interpelacja Iwona Czyż 2019-01-11 2019-02-14
2 - rozwiń dot. zwiększenia przepustowości układu komunikacyjnego na Promenadzie i podnajmowaniu mieszkań komunalnych zapytanie Iwona Czyż 2019-02-11 2019-02-20
1 - rozwiń dot. wydanych wz. na Gryfa Pomorskiego, dot. etapu budowy zbiornika retencyjnego, dot. wygaszenia ZGWW, dot. ilości podmiotów w pawilonach na promenadzie, czy podpisano umowę z firmą Master Brand, dot. umów z portalami internetowymi, dot. planu remontu mieszkań na rok 2019 interpelacja Iwona Czyż 2018-12-20 2019-04-04