Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
15 - rozwiń dot. wypłaconych premii dla UM, dot. zmian w umowie dzierżawy Spółki Heureka interpelacja Iwona Czyż 2019-04-08 2019-04-23
14 - rozwiń dot. etapu budowy pawilonów handlowych na promenadzie. Na jakim etapie jest rozbudowa żłobka. Jaki jest koszt budowy i wyposażenia nowego ratuszu, dot. uregulowania subwencji wyrównawczej. dot. inwestycji nowego budynku MTBS, szczegółowy wykaz dróg do remontu interpelacja Iwona Czyż 2019-04-25 2019-05-08
13 - rozwiń kosztorys inwestorki na remont nawierzchni jezdni 802106Z w Wapnicy oraz kosztorys inwestorski na budowę chodnika łączącego Wapnicę i Lubin interpelacja Mariusz Samołyk 2019-04-25 2019-05-10
12 - rozwiń dot. dofinansowania do projektu Morze zieleni, dot. przydziału lokali handlowych, dot. umowy z firmą API Connect, dot. działań ZGWW, dot. zagospodarowania budynku gimnazjum, dot. połączenia spółek MTBS i Marina, dot. miejscowych planów zagosp. przestrzennego, dot. przejęcia terenów MDK interpelacja Iwona Czyż 2019-03-21 2019-04-05
11 - rozwiń dot. zawartej umowy na dz. nr 61 interpelacja Iwona Czyż 2019-03-26 2019-03-27
10 - rozwiń dot. zlikwidowania zabudowy dz. 70/12 zapytanie Józef Bogusław Sutyła 2019-03-21 2019-03-27
9 - rozwiń dot. naprawy jezdni na ul. Gryfa Pom. - Nowomyśliwska-Rybacka interpelacja Józef Bogusław Sutyła 2019-03-21 2019-04-01
8 - rozwiń dot. remontu i przeniesienia placu zabaw z promenady do SP 2 interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-15 2019-02-27
7 - rozwiń dot. budowy chodnika Wapnica-Lubin interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-14 2019-02-21
6 - rozwiń dot. niedrożnej kanalizacji na drodze 1001Z w Wapnicy interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-14 2019-02-27
5 - rozwiń dot. remontu ul. Bocznej w Lubinie interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-13 2019-02-18
4 - rozwiń dot. powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na dofi. zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu interpelacja Katarzyna Natkańska 2019-02-11 2019-02-19
3 - rozwiń Czy na rok 2019 podpisano bezprzetargowo umowy dzierżawy?, Czy zostały wydane wz. do 16 m od początku nowej kadencji?, dot. projektu wizualnego oceanarium, dot. windy w SP1, dot. projektu Morze Zieleni, dot. dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania, interpelacja Iwona Czyż 2019-01-11 2019-02-14
2 - rozwiń dot. zwiększenia przepustowości układu komunikacyjnego na Promenadzie i podnajmowaniu mieszkań komunalnych zapytanie Iwona Czyż 2019-02-11 2019-02-20
1 - rozwiń dot. wydanych wz. na Gryfa Pomorskiego, dot. etapu budowy zbiornika retencyjnego, dot. wygaszenia ZGWW, dot. ilości podmiotów w pawilonach na promenadzie, czy podpisano umowę z firmą Master Brand, dot. umów z portalami internetowymi, dot. planu remontu mieszkań na rok 2019 interpelacja Iwona Czyż 2018-12-20 2019-04-04