Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. polityki kadrowej w SP 1,2 i Gimnazjum dot. analizy kosztów przystosowania budynku przy ul. Kolejowej 29 na żłobek miejski dot. kryteriów wyboru na obsługę medialną Gminy dot. kosztów poniesionych na Festwial Gwiazd, dot. oceanarium i zgody na sprzedaż napojów alkoholowych, dot. określenia strategi realizacji inwestycji, dot. zatrudniania przez kierowników członków rodzin w spółkach, dot. poniesionych kosztów związanych z przesiedleniem mieszkańców z ul. Norwida i Kolejowej, dot. reklam na obiektach WO

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Międzyzdrojów
data wpływu: 2019-08-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Iwona Czyż radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Artur Widorowski, Edyta Konarzewska, Adam Szczodry, Danuta Skrzypczak, Kornela Litra, Artur Duszyńsk

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, MDK, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-09-12