Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

kosztorys inwestorki na remont nawierzchni jezdni 802106Z w Wapnicy oraz kosztorys inwestorski na budowę chodnika łączącego Wapnicę i Lubin

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-04-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Samołyk wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Artur Widorowski

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-05-10