Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 3 4 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż przeciw
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska przeciw
5 Dorota Klucha za
6 Jarosław Mazur przeciw
7 Krystian Mazur za
8 Katarzyna Natkańska przeciw
9 Alina Poskart wstrzymał się
10 Mariusz Samołyk za
11 Józef Bogusław Sutyła wstrzymał się
12 Jędrzej Szerszeń za
13 Krzysztof Szlaski za
14 Jan Węglorz wstrzymał się
15 Filip Szyszkowski za