Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 1 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 1 0 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 1 9 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman przeciw
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn przeciw
4 Ewelina Jakubowska wstrzymał się
5 Dorota Klucha przeciw
6 Krystian Mazur przeciw
7 Alina Poskart przeciw
8 Mariusz Samołyk przeciw
9 Józef Bogusław Sutyła za
10 Krzysztof Szlaski przeciw
11 Jan Węglorz przeciw
12 Filip Szyszkowski przeciw
13 Jarosław Mazur nieobecny
14 Katarzyna Natkańska nieobecny
15 Jędrzej Szerszeń nieobecny