Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 3 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman przeciw
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn przeciw
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha przeciw
6 Jarosław Mazur za
7 Krystian Mazur wstrzymał się
8 Katarzyna Natkańska za
9 Alina Poskart przeciw
10 Mariusz Samołyk wstrzymał się
11 Józef Bogusław Sutyła wstrzymał się
12 Jędrzej Szerszeń przeciw
13 Krzysztof Szlaski przeciw
14 Jan Węglorz przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 2 12 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman przeciw
2 Iwona Czyż przeciw
3 Grażyna Iwaszczyszyn przeciw
4 Ewelina Jakubowska przeciw
5 Dorota Klucha przeciw
6 Jarosław Mazur przeciw
7 Krystian Mazur przeciw
8 Katarzyna Natkańska przeciw
9 Alina Poskart przeciw
10 Mariusz Samołyk przeciw
11 Józef Bogusław Sutyła przeciw
12 Jędrzej Szerszeń wstrzymał się
13 Krzysztof Szlaski przeciw
14 Jan Węglorz wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 1 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn wstrzymał się
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha przeciw
6 Jarosław Mazur za
7 Krystian Mazur za
8 Katarzyna Natkańska za
9 Alina Poskart za
10 Mariusz Samołyk za
11 Józef Bogusław Sutyła wstrzymał się
12 Jędrzej Szerszeń za
13 Krzysztof Szlaski wstrzymał się
14 Jan Węglorz za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 2 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman wstrzymał się
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha przeciw
6 Jarosław Mazur za
7 Krystian Mazur za
8 Katarzyna Natkańska za
9 Alina Poskart za
10 Mariusz Samołyk za
11 Józef Bogusław Sutyła za
12 Jędrzej Szerszeń za
13 Krzysztof Szlaski przeciw
14 Jan Węglorz wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 1 5 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż przeciw
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska przeciw
5 Dorota Klucha za
6 Jarosław Mazur przeciw
7 Krystian Mazur wstrzymał się
8 Katarzyna Natkańska przeciw
9 Alina Poskart przeciw
10 Mariusz Samołyk za
11 Józef Bogusław Sutyła za
12 Jędrzej Szerszeń za
13 Krzysztof Szlaski za
14 Jan Węglorz za