Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 2 0 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Czyż wstrzymał się
2 Grażyna Iwaszczyszyn za
3 Ewelina Jakubowska za
4 Dorota Klucha za
5 Jarosław Mazur za
6 Katarzyna Natkańska wstrzymał się
7 Alina Poskart za
8 Mariusz Samołyk za
9 Józef Bogusław Sutyła za
10 Jędrzej Szerszeń za
11 Krzysztof Szlaski za
12 Jan Węglorz za
13 Filip Szyszkowski za
14 Ewa Aksman nieoddany
15 Krystian Mazur nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2