Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 2 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż wstrzymał się
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Dorota Klucha za
5 Jarosław Mazur za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska wstrzymał się
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Krzysztof Szlaski za
12 Jan Węglorz za
13 Filip Szyszkowski za
14 Ewelina Jakubowska nieobecny
15 Jędrzej Szerszeń nieobecny