Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 1 0 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Katarzyna Natkańska za
5 Alina Poskart za
6 Mariusz Samołyk wstrzymał się
7 Józef Bogusław Sutyła za
8 Jędrzej Szerszeń za
9 Krzysztof Szlaski za
10 Jan Węglorz za
11 Filip Szyszkowski za
12 Ewelina Jakubowska nieobecny
13 Dorota Klucha nieobecny
14 Jarosław Mazur nieobecny
15 Krystian Mazur nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 5