Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 1 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 2 3 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman wstrzymał się
2 Iwona Czyż przeciw
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Dorota Klucha za
5 Jarosław Mazur wstrzymał się
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska przeciw
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk przeciw
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Krzysztof Szlaski za
12 Jan Węglorz za
13 Filip Szyszkowski za
14 Ewelina Jakubowska nieobecny
15 Jędrzej Szerszeń nieobecny